$left
$middle

Ordförande utsedd för Tillväxtkommissionen i Malmö

Den nyligen inrättade Tillväxtkommissionen i Malmö har fått en ordförande - Martin Andersson, professor i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola och i innovationsstudier vid Lunds universitet. Tillväxtkommissionen ska fokusera på framtidens näringsliv och arbetsmarknad för Malmöregionen.

Igår (9/12) beslutade kommunstyrelsen i Malmö att ordförande för Tillväxtkommission blir Martin Andersson, som är professor i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola och i innovationsstudier vid Lunds universitet. Han är knuten till Entreprenörskapsforum och är forskare vid Institutet för näringslivsforskning (IFN). Martin har en rad nationella och internationella uppdrag och var även ledamot av den skånska produktivitetskommissionen.

- Martin Anderssons forskning fokuserar på entreprenörskap, innovation, tillväxt och digitalisering. Det är områden som är viktiga för Malmöregionen i dag och i framtiden för att kunna bli den ledande tillväxtmotorn i Sverige, säger Micael Nord, näringslivsdirektör Malmö stad.

I oktober 2020 inrättade Malmö stad en oberoende tillväxtkommission som med experter, praktiker och forskare ska stärka företagen och gynna arbetsmarknaden i Malmö. Kommissionen ska leverera rekommendationer till hur Malmö ska främja tillväxt som är inkluderande och hållbar, för att fler Malmöbor ska ta del av de jobb som växer fram.

- Jag är mycket glad och hedrad över uppdraget. Malmö och Malmöregionen har flera utmaningar som man delar med andra storstäder i världen. En särskild utmaning är att många malmöbor står utanför arbetsmarknaden samtidigt som regionen har unika förutsättningar med närheten till Danmark och Tyskland, och ett växande kunskapsintensivt näringsliv, säger Martin Andersson, professor och ordförande i Tillväxtkommissionen.

Kommissionen ska också lyfta frågor som är viktiga för att förverkliga regionen som växer fram med en fast förbindelse till Tyskland, som förbinder Malmö med Köpenhamn och Hamburg. Det kan handla om policyfrågor eller förslag till ändringar i regler och lagar för att möjliggöra en inkluderande arbetsmarknadsregion.

- Jag tror att villkoren för entreprenörskap och innovation, satsningar på infrastruktur och kompetensförsörjning är centrala områden. Målet är att bidra med konkreta och konstruktiva policyförslag som är väl förankrade i internationell forskning, fortsätter Martin Andersson.

Nästa steg är att Malmö stad tillsammans med ordförande tillsätter övriga kommissionärer. I januari ska direktivet för kommissionen beslutas.

Mer information Tillväxtkommissionen (länk)

sv
sv