$left
$middle

Från och med 13 december går det Pågatåg mellan Malmö och Kävlinge med stopp i Lomma och Furulund. Foto: Trafikverket

Lommabanan öppnar för persontrafik

Från och med 13 december går det Pågatåg mellan Malmö och Kävlinge via Lomma och Furulund. För Malmös del innebär förbättrade pendlingsmöjligheter på sikt ett minskat trafikflöde in och ut från staden i rusningstid.

Lommabanan har tidigare främst använts för transporter av gods och omledningar vid trafikstörningar. Men från och med söndag går det alltså pågatågstrafik mellan Malmö och Kävlinge, via Lomma och en nybyggd station i Furulund. En gång i timmen i vardera riktningen, två gånger i timmen morgon och kväll i rusningstid.

– Lommabanan är ett starkt bidrag till en hållbar infrastruktur i Skåne så det känns väldigt bra att ombyggnaden nu är klar och persontågen kan börja rulla. När vi är i ett bättre pandemiläge är förhoppningen att hårt trafikerade E6 kan avlastas när fler kan ta tåget istället för bilen, säger Lennart Andersson, Trafikverkets regiondirektör i syd.

– Det här blir ett viktigt tillskott för den regionala tågtrafiken. En stor del av Malmös arbetsmarknad blir nu tillgänglig med tåg för dem som bor i Lomma och Furulund och i trakten däromkring. Och på samma sätt gynnas Malmöbor som arbetar utanför staden. En mycket klok investering som många har kämpat för. Jag är mycket glad åt att det nu blir verklighet, säger Andreas Schönström (s), ordförande i tekniska nämnden i Malmö stad.

Nästa etapp en del av Storstadsavtalet

I framtiden blir det möjligt med halvtimmestrafik under större delen av dagen när Trafikverket fortsätter bygga ut Lommabanan med nya mötesspår på sträckan mellan Malmö och Kävlinge. Denna etapp ingår i Storstadsavtalet (en del av Sverigeförhandlingen), och inkluderar även byggandet av stationer i Flädie och Alnarp. Byggfasen är planerad att ske 2025-2026.

Fakta om Lommabanan

  • Restiden mellan Furulund och Malmö C blir cirka 20 minuter, och mellan Lomma och Malmö C blir det cirka 7 minuter.
  • Efter Malmö C går tågen vidare in på Kontinentalbanan och med stopp vid Östervärn, Rosengård, Persborg, Svågertorp, Hyllie och Triangeln.
sv
sv