Öppna förskolorna stängda till och med 31 mars

Den 24 november togs ett beslut om att stänga Malmö stads öppna förskolor tillfälligt till och med den 13 december. På grund av den fortsatt stora smittspridningen i samhället förlängs stängningen till och med den 31 mars.

Datumet kan komma att ändras beroende på hur smittspridningen ser ut.

– Stängningen sker för att minska risken för smittspridning, säger Peter Lindberg, förskoledirektör. Vi måste nu vända utvecklingen, snabbt och tillsammans.

Beslutet påverkar inte de vanliga förskolorna.

– Det är av stor vikt att förskolorna fortsätter sin verksamhet som vanligt, säger Peter Lindberg. Anledningen till att vi stänger de öppna förskolorna är framför allt att vi behöver göra mer för att smittan inte ska spridas mellan vuxna personer. Vi vill helt enkelt inte samla fler vuxna på samma ställe.

Fakta: Öppna förskolor i Malmö

  • I Malmö finns totalt nio öppna förskolor, varav sex tillhör familjecentraler där också annan verksamhet finns. Det finns också ett familjecafé.

  • Öppna förskolan är en mötesplats där barn kan leka och träffa andra barn. Här kan vuxna knyta nya kontakter, diskutera frågor med pedagogerna och få råd och stöd.

  • Öppna förskolan är en pedagogisk verksamhet med olika aktiviteter, som till exempel sångstund. Besökarna behöver inte anmäla sig i förväg, utan kan komma och gå som de vill under öppna förskolans öppettider.