$left
$middle

Sedan den 7 december sker fjärr- och distansundervisning för eleverna på de nationella programmen på Malmö stads gymnasieskolor. Foto: Foto: Colorbox

Så gick omställningen till undervisning på distans på gymnasiet

Återigen fick Malmö stads gymnasieskolor snabbt ställa om till att ha fjärr- och distansundervisning. Sedan den 7 december har runt 5 500 elever haft undervisning på distans.

– Omställningen gick bra, både elever och lärare fann sig snabbt i den nya situationen, säger Fredrik Hemmensjö, rektor på Malmö latinskola.

I våras fick skolorna en dag på sig att slå om från undervisning på plats i skolan till att övergå helt till fjärr- och distansundervisning. Denna gång blev det i alla fall några fler dagar. Erfarenheterna från i våras kom väl till pass när det nu var dags på nytt.

Att även runt 25 procent av eleverna på de nationella programmen sedan en dryg månad redan hade haft växelvis fjärrundervisning gjorde omställningen ännu smidigare.

– Folkhälsomyndighetens rekommendation om övergång till fjärr- och distansundervisning var inte oväntad. Så länge smittspridningen inte avtar kommer dessa undervisningsformer att vara fortsatt nödvändiga, konstaterar förvaltningsdirektör Lars Rehnberg.

Malmö stads gymnasieskolor var således beredda på att beskedet skulle kunna komma. Fredrik Hemmensjö förklarar att eleverna såklart hellre hade haft undervisning på plats i skolan.

– Den absoluta merparten av eleverna önskar vara kvar på skolan, men de förstår också varför denna åtgärd vidtas. De hoppas få en så normal vår som möjligt där skolorna kommer vara öppna, säger han.

Viktigt i sammanhanget är att vissa undantag får göras från rekommendationen om fjärr- och distansundervisning. Utöver att introduktionsprogram och gymnasiesärskolan inte berörs handlar det bland annat om nationella prov, andra examinationer och praktiska moment som inte går att genomföra på distans. Även elever som är sårbara för undervisning på distans kan få komma till skolan.

– Den största utmaningen framöver blir att säkerställa att de olika nödvändiga praktiska momenten på vårt estetiska program kan genomföras samtidigt som vi ska ta hänsyn till rådande läge, säger Fredrik Hemmensjö.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande har beslutat att fjärr- och distansundervisningen kommer att gälla fram till den 15 januari, om det inte kommer nya rekommendationer.

Tips till elever för att göra studierna på distans enklare

Behåll rutinerna

Ställ in dig på att det är en skoldag som vanligt. Gör dig i ordning precis som om du skulle ha åkt till skolan. Det kan också vara en bra idé att gå en kort promenad på 10–15 minuter innan skoldagen börjar. Det blir som en markering på att skoldagen börjar.

Skapa en arbetsplats

Välj en plats att jobba på. Gärna ett skrivbord, men om du inte har det kan köksbordet också fungera. Kroppen kopplar olika platser med olika saker. Därför är det inte särskilt bra att plugga i sängen eller soffan. Det kan störa både arbete och vila.

Minimera distraktioner

Stäng av tv, radio och ha heller inte på aviseringar och appar som inte behövs för skoluppgifterna. Ta också bort saker som kan distrahera dig från skolarbetet.

Ta pauser

Ta raster och pauser precis som när du är i skolan. Utgå från det schema som du har. När du har rast är det viktigt att resa dig från där du sitter och göra något annat. Det kan vara allt från att ringa en kompis och snacka till att göra lite pausgympa. Gå gärna ut en stund på lunchen också och när skoldagen är slut så plocka undan dina saker.

Den elev som känner tycker fjärr- och distansundervisningen är jobbig och mår dåligt kan kontakta elevhälsan. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas hemsida.

sv
sv