$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 51

Malmö stads grundskolor tidigarelägger jullovet, förskolor tillämpar coronasäkrade sammanslagningar över jul och nyår och Youtube-kanalen Kultur i Malmö kan ses direkt från soffan. Det är något av det som Malmö stad har arbetat med senaste tiden med anledning av covid-19.

Smittspridningen ökar dramatiskt i Skåne. Det krävs nu att vi alla tar ett krafttag för att dämpa smittspridningen av covid-19 i samhället. Malmö stad uppmanar samtliga invånare att ta de nya nationella allmänna råden på största allvar under de närmsta veckorna. Det du väljer att göra nu kommer att göra skillnad längre fram.

Även om du själv inte är orolig för din hälsa så kan du råka smitta någon annan som blir allvarligt sjuk. Vi måste alla ta vårt ansvar att följa råden för att skydda varandra och minska smittspridningen i samhället.

Nationella allmänna råd gäller

Från den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Det betyder att de lokala allmänna råden som gällt i Skåne sedan den 27 oktober ersätts med nya nationella råd, som Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om.

Region Skåne har gjort vissa anpassningar i Skåne utifrån hur smittspridningen ser ut här. Råden innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Det är viktigare än någonsin att följa råden. Det gäller även under storhelgerna.

Råd för att undvika att bli sjuk och för att minska smittspridningen:

  • Tvätta händerna.
  • Besök inte platser där det kan bli trängsel.
  • Umgås med få människor.
  • Undvik att resa i kollektivtrafiken. Åk bara om du måste.
  • Arbeta hemifrån om du kan.

Utöver detta, finns särskilda anpassningar för idrottsutövande.

På Region Skåne kan du läsa mer om de nationella allmänna råden i Skåne:
14 december: Nationella skärpta råd ersätter Skånes lokala råd - 1177 Vårdguiden

På Folkhälsomyndigheten finns mer information om rekommendationer under storhelgerna: Rekommendationer under kommande helger och högtider — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Fortsatt stängda kultur- och fritidsverksamheter

Smittläget i Skåne är ansträngt. Med anledning av det fortsätter flera av Malmö stads kultur- och fritidsverksamheter att vara stängda för allmänheten för att minska smittspridningen. Här finns information om vilka kultur- och fritidsverksamheter som är öppna respektive stängda fram till den 10 januari:
Öppet och stängt inom kultur- och fritidsverksamheter - Malmö stad

Undvik trängsel när du hämtar paket

Många beställer hem varor från webbutiker nu. Vi behöver alla hjälpas åt att ta vårt gemensamma ansvar. För att undvika trängsel vid ditt utlämningsställe tänk på följande:

  • Undvik rusningstider.
  • Håll avstånd. Om det är mycket folk, vänta utanför.
  • Var förberedd med kollinummer och id.
  • Om du känner minsta symtom, skicka ett ombud för att hämta ditt paket.

Coronasäkra sammanslagningar av förskolor

Eftersom många barnfamiljer stannar hemma över jul och nyår kommer fler förskolor än vanligt att hålla öppet. De förskolor som ändå slår ihop sina verksamheter kommer att göra det coronasäkert. Det betyder att medarbetare och barn från respektive förskola hålls samman på egna avdelningar. På så sätt undviker man att barn eller medarbetare från olika förskolor möts fysiskt inomhus. Man använder också egna in- och utgångar där det är möjligt.

Malmö stads öppna förskolor fortsätter att vara stängda. Den 24 november stängdes de tillfälligt för att minska risken för smittspridning. Nu är det klart att de öppnar igen tidigast den 11 januari 2021.

Grundskolor tidigarelägger jullovet med två dagar

Fredagen den 18 december är det terminsavslutning för Malmö stads grundskolor. Förra veckan kom Smittskydd Skåne ut med en rekommendation om att skolor i Skåne om möjligt ska avsluta terminen den 18 december, alternativt gå över till fjärr- och distansundervisning. Malmö stad har under hela coronapandemin följt myndigheternas rekommendation och har därför valt att tidigarelägga terminsavslutningen för grundskolorna. Det innebär att höstterminen avslutas två dagar tidigare än tänkt.

Fritidshemmen för grundskoleelever är öppna som vanligt alla helgfria dagar under jullovet, även den 21 och 22 december. För Malmö stad har det varit utmanande att få ihop bemanningen den 21 och 22 december. Vi vill därför uppmana vårdnadshavare (som har möjlighet) att vara hemma med sitt barn från fritidshemmet dessa dagar. Terminsstart för grundskolorna är den 11 januari 2021.

Även för gymnasieskolornas introduktionsprogram och gymnasiesärskolan sker undervisning på plats. Dessa skolor kommer att slå om till fjärr- och distansundervisning de två sista dagarna innan jullovet (dvs. den 21 och 22 december).

På de nationella programmen på gymnasiet sker redan fjärr- och distansundervisning för gymnasieelever sedan den 7 december, till den 15 januari. Terminsavslutning för Malmö stads gymnasieskolor i år är den 22 december. Starten av vårterminen är den 11 januari under förutsättning att det inte kommer några nya rekommendationer från smittskyddsläkare eller Folkhälsomyndigheten.

Här finns mer information om hur skolorna i Malmö arbetar under coronapandemin: https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19.html

Allaktivitetshusen under jullovet

Allaktivitetshusen för barn och unga på Apelgårdsskolan, Hermodsdalsskolan och Lindängenskolan har öppet som vanligt, till och med den 18 december. Under lovet kommer planerade jullovsaktiviteter med förbokade platser att ställas in. Istället kommer riktade aktiviteter att göras för de barn och unga som är på fritids på samtliga tre aktivitetshus. Personalen kommer under denna vecka att dela ut julpåsar med bland annat pysselmaterial som barnen kan ta med sig hem under jullovet. Aktivitetsledarna kommer även att finnas tillgängliga på telefon under de vanliga öppettiderna för att kunna hålla kontakten med målgruppen.

Malmö Kulturskola avslutar undervisningen för terminen den 18 december.

Antal smittade i våra verksamheter

I dagsläget har hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ett 40-tal smittade i sina verksamheter. Under hösten har förvaltningen ökat bland annat handledningsstödet till omvårdnadspersonal gällande skyddsutrustning och hygienrutiner.

För allas trygghet vill vi att du som besöker våra boenden kontaktar det aktuella boendet före ditt besök på korttidsboende-, vårdboende och växelvård.

Malmökultur direkt från soffan

Med anledning av coronapandemin är många av Malmö stads publika verksamheter tillfälligt stängda för allmänheten. För att tillgängliggöra kultur för Malmöborna har kulturförvaltningen hittat alternativa lösningar där alla kan ta del av Youtube-kanalen Kultur i Malmö direkt från soffan. Här finns alltifrån guidade turer, Malmös kulturarv, konserter, till Malmöhistoria och författarbesök.

Släpp in Kultur i Malmö i ditt hem: https://www.youtube.com/channel/UCBulvOc2bNKSr5mUwtLxk1A

Tillsynen fortsätter under jul och nyår

Miljöförvaltningen har sedan den 17 april, på uppdrag av Smittskydd Skåne, gjort 1340 inspektioner på restauranger, caféer och serveringar. Vid besöken har vi totalt noterat avvikelser hos 99 verksamheter, när det gäller trängseltillsyn.

Under vecka 50 har inspektörer från miljöförvaltningen besökt 34 verksamheter och noterat en avvikelse. Trängseltillsynen har genomförts på restauranger och caféer i köpcentrum: Emporia, Mobilia och Triangeln.

Mellan den 21–23 december och under mellandagarna kommer trängseltillsynen att fortsätta. Fokus kommer att vara på trängselkontroller i samband med julhandeln på serveringsställen i centrum och på köpcentrum.

När det gäller alkoholtillsynen gällande lagstiftningen om förbud av servering av alkohol efter klockan 22.00 på restauranger och krogar har tillsynsverksamheten på arbetsmarknads- och socialförvaltningen under vecka 50 genomfört 39 tillsynsbesök. Av dessa hade 7 anmärkningar utifrån alkohollagen. Endast ett serveringsställe hade anmärkningar utifrån restriktionerna. Regelbundna alkoholtillsyn fortsätter över jul och nyår.

Sjukfrånvaron Malmö stad

Sjukfrånvaron i Malmö stad har ökat de senaste veckorna med 2,5 procent jämfört med samma period förra året.

Sjukfrånvaron i Malmö stad har ökat de senaste veckorna med 2,5 procent jämfört med samma period förra året.

Sjukfrånvaron i Malmö stad har ökat de senaste veckorna med 2,5 procent jämfört med samma period förra året.

denna sida finns samlad information om vad Malmö stad gör under coronapandemin. Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 12 januari.

sv
sv