$left
$middle

Från vänster: Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg på stadskontoret,Gisela Öst, direktör hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Anders Malmquist, direktör grundskoleförvaltningen.

Pressträff om coronasituationen

Onsdag 16 december höll Malmö stad pressträff med anledning av covid-19.

På pressträffen redogjordes hur staden ser på den ökade smittspridningen i Skåne och en nulägesbild av vilka insatser Malmö stad gör och planerar för.

Under mötet deltog Gisela Öst, direktör hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Anders Malmquist, direktör grundskoleförvaltningen och Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg på stadskontoret.

Den direktsända pressträffen är skrivtolkad och teckenspråkstolkad.

Sammanfattning av pressträffen:

​Hög samhällspridning i Skåne kräver att alla tar ansvar under jul och nyår

Just nu har vi hög samhällsspridning i hela Skåne och från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

- Pandemin är påfrestande för alla och ännu mer för dem som arbetar i vård- och omsorgsyrken och våra riskgrupper. Malmöbor måste vara uthålliga och kreativa i att hitta alternativa sätt att fira jul och nyår. Det är så vi räddar liv och skyddar sjukvården, säger Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg på Malmö stad.

Ansiktsvisir och snabbtester i hälsa, vård och omsorg

Hälsa, vård och omsorg rapporterar ett 60-tal brukare med konstaterad smitta av covid-19. Den ökade samhällsspridningen gör att Region Skåne förordar starkt ansiktsvisir tillsammans med munskydd. Det innebär att denna vecka kommer all personal som jobbar brukarnära att använda både munskydd och visir vid ansiktsnära situationer om 1 meter, till den 31 januari. Malmö stad kommer i nuläget inte att göra en hemställan till Smittskydd Skåne om att införa besöksförbud i boende.

- Vi har ett ansträngt läge men vi gör vårt yttersta för att hantera och stävja smittspridningen. Jag hade hellre sett att mina medarbetare skulle få en vilsam jul och nyår men så är tyvärr inte läget. Hela förvaltningen står i särskilt beredskapsläge för att hantera jul- och nyårshelgen, säger Gisela Öst, förvaltningschef på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Malmö stad och Region Skåne samarbetar också kring det vi i dagligt tal kallar snabbtester, som innebär ett svar inom 15 minuter. Efter en pilotsatsning så kan samarbetet utökas. Snabb smittspårning bidrar till att smittad personal mer skyndsamt tas ur tjänst.

Organiseringen för vaccination har påbörjats och Malmö stad har tät dialog med Region Skåne för att starta upp vaccineringen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för vilka som ska erbjudas vaccination mot covid-19 och de prioriterade är i första hand är personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst samt vår omsorgspersonal.

Viktigt för samhällsviktiga yrken att skolan håller öppet

Grundskoleförvaltningen fick tidigarelägga terminsavslutningen som gör att barnen upp till högstadiet börjar sitt jullov efter fredag den 18 december. De vårdnadshavare som har möjlighet rekommenderas att hålla barnen hemma från fritidshemmen även 21 och 22 december.

- Vårt mål är att hålla igång skolor för våra elevers skull men detta är också viktigt för hela vårt samhället. Öppna skolor och fritidshem är en förutsättning för att föräldrar med samhällsviktiga yrken ska kunna gå till jobbet. Vi har haft enstaka skolor där vi på grund av ökad smittspridning tillfälligt övergått till distansundervisning, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö stad.

sv
sv