$left
$middle

Direktupphandling var otillåten enligt Konkurrensverket

På tisdagen kom beskedet, från Konkurrensverket, att Malmö stad har bedrivit otillåten direktupphandling av boende med stöd. Malmö stad kan därmed av Förvaltningsrätten dömas att betala 10 miljoner i upphandlingsskadeavgift

I samband en granskning, som SVT gjorde hösten 2018, blev det känt att Malmö stad bedrivit otillåten direktupphandling av boende med stöd.

- Arbetsmarknads- och socialnämnden och dess förvaltning befann sig i ett skede som ny fackförvaltning, efter en omorganisation 2017 där fem stadsområden avvecklades och tre socialnämnder/förvaltningar bildades. Nämnden och förvaltningen fick under uppstartsperioden en överblick över upphandlingar av boenden med stöd. Tidigare hade upphandlingarna skett via flera förvaltningar, berättar Katja Ligneman, kommunikationschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

- Vi har sedan sommaren 2019 arbetat med att ta fram ett förfrågningsunderlag och därefter genomfört en upphandling enligt lag om offentlig upphandling, i syfte att få fram ett ramavtal för boende med stöd. Upphandlingen är i sitt slutskede och väntas vara klarunder våren 2021.

Upphandlingsskadeavgiften kan komma att uppgå till 10 miljoner kronor om Förvaltningsrätten beslutar enligt Konkurrensverkets yrkande.

- När det gäller Konkurrensverkets hemställan till Förvaltningsrätten kan vi idag inte kommentera utfallet, utan där behöver vi avvakta domstolens handläggning. Därefter kommer arbetsmarknads- och socialnämnden få möjlighet att ta ställning till om man ska överklaga beslutet eller inte.

sv
sv