$left
$middle

Tal R, Sisters of Kolbojnik, 2002.

Malmö Konstmuseums samling av nordisk samtidskonst växer tack vare Ny Carlsbergfondet

Malmö Konstmuseum har med stöd av Ny Carlsbergfondet i år kunnat förvärva flera betydande verk av danska konstnärer som tydligt stärker konstmuseets position som ett centrum för nordisk samtidskonst.

Installation av Sif Itona Westerberg. Rör och reliefer.

Sif Itona Westerberg, Fountain, 2019. Foto: Helene Toresdotter

Tal R, Sisters of Kolbojnik, 2002.

Tal R, Sisters of Kolbojnik, 2002.

Skulptur av Nina Beier: Empire från 2019

Nina Beier, Empire, 2019

Installation: Ditte Ejlerskov & EvaMarie Lindahl, About: The Blank Pages. Bokhyllor med delvis tomma böcker. Representerar konstnärsmonografier av kvinnliga författare som aldrig blivit skrivna.

Ditte Ejlerskov & EvaMarie Lindahl, About: The Blank Pages, 2014–2020

Skulptur av A Kassen: Puddle (XI). Aluminum.

A Kassen, Puddle (XI), 2015

I våras införskaffades videoverket Faithful and Diligent (2017) av Kirsten Astrup, skulpturen Puddle (XI) (2015) av konstnärsgruppen A Kassen samt multimediaverket Stellar Spectra (2020) av Nanna Debois Buhl. Även dessa med generöst stöd av Ny Carlsbergfondet.

Ny Carlsbergfondet är en dansk privat och obunden konstfond upprättad 1902 av bryggaren Carl Jacobsen och hans fru Ottilia. Fonden verkar för att realisera makarna Jacobsens vision om att göra konsten tillgänglig för bredast möjliga publik.

sv
sv