$left
$middle

Matservering. Bild: miljöförvaltningen.

Minska matsvinnet

Gör en insats för miljön – se till att mer mat äts upp. Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen. Genom att minska ditt svinn undviker du att slänga pengar i sophinken. Det är också ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö.

Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat ätas om den hade hanterats på ett annat sätt.

Att producera mat som sedan slängs är inte hållbart. Då har all den energi, vatten och mark som behövts för att framställa maten använts i onödan. Dessutom är det oekonomiskt att slänga mat i sophinken.
Varje år slänger vi i hushållen cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person. Utöver det häller vi ut 26 kilo mat och dryck i vasken.

I FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, finns målet att halvera matsvinnet till 2030. Många inom de offentliga måltidsverksamheterna har redan börjat sitt arbete med att minska matsvinnet. Malmö stad arbetar för att matsvinnet ska minska.

- Genom att jobba för att minska svinnet har Malmös förskolor minskat svinnet med 26 ton och sparat 600 000 kr mellan 2019 och 2020, säger Gunilla Andersson, projektledare på miljöförvaltningen.

Malmö skolrestauranger gör mätningar på matsvinn under ett par utvalda vecka på förskolor, skolor och gymnasieskolor. Det totala matsvinnet har minskat, det vill säga både tallrikssvinn och svinn från tillagning i kök och servering med elva procent sedan 2017.

Läs tipsen för att minska matsvinnet hemma

 

sv
sv