$left
$middle

Översiktsbild över Botildenborg. Foto: Bojana Lukac

Nu ska gatorna och parken vid radhusprojektet Botildenborg färdigställas

Lokalgatan mellan de nya radhusen kommer nu få enhetliga ytskikt samt gatuträd och parkområdet färdigställas med grillplats samt planteringar. Även del av Botildenborgsvägen får nya ytskikt.

Malmö stad håller just nu på att upphandla en entreprenör för färdigställandet. Preliminärt kommer byggarbetet påbörjas i febuari eller mars, men det beror också på hur vintern blir eftersom arbetet är väderberoende.

Den nya lokalgatan får vägmärket gångfartsområde, det är alltså inte tillåtet att framföra fordon i högre hastighet än gångfart (ca 7 km/h) och fordonen har väjningsplikt mot gående.

Gatan kommer gestaltas med ”ränder” i annan typ av beläggning samt att gatubredden minskas genom inskjutna klackar med trädplanteringar på ibland höger och ibland vänster sida.

Denna utformning ska öka tryggheten i trafikmiljön, reducerar hastigheter och bidrar till mer grönska inom gatuområdet.

sv
sv