$left
$middle

Foto: Christian Falsnaes, SELF (videostill), 2018

Sustainable Societies for the Future på Malmö Konstmuseum

Malmö Konstmuseum presenterar en utställning om konst som katalysator för förändring.

1 februari – 23 maj 2021 + inledande seminarium 22 januari

Utställningen Sustainable Societies for the Future utgår från en av vår tids mest komplexa och brådskande utmaningar – att skapa trygga, inkluderande och hållbara samhällen. I utställningen medverkar 23 konstnärer och konstnärsgrupper med verk som uppmuntrar till dialog och engagemang i lokalt och globalt angelägna hållbarhetsfrågor.

I utställningen lyfts tre dimensioner av hållbarhet – de ekologiska, de sociala och de ekonomiska perspektiven – för att visa på hur de olika delarna samverkar med varandra. Hur hanterar vi ekosystemet på ett rättvist och långsiktigt sätt? Hur kan vi skapa ett samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras? Och hur ser vi till att tillgodose de grundläggandebehoven i förhållande till jordens begränsade resurser, utan att det medför negativa konsekvenser för varken människor, växter, djur eller planeten?

Utställningsperioden inleds 22 januari med seminariet Museums as Catalysts for Change som är en utmärkt introduktion till såväl tematik som utställning.

Under utställningsperioden kommer även konst- och odlingsprojektet Fyra systrar för Plantroposcen pågå, med hemmabas på Malmöhus slotts borggård. Här utforskas under hela våren människans ansträngda men obrytbara band till naturen.

Sustainable Societies for the Future är ett samarbete mellan Malmö Konstmuseum och EXPO Chicago, The International Exposition of Contemporary & Modern Art. Utställningen genomförs inom ramen för ART 2030, en ideell förening som förenar konst med Agenda 2030 och FNs 17 globala mål för hållbarhet.

Malmö Konstmuseum förhåller sig givetvis till de regler och restriktioner som gäller under Covid-19. Besöksinformation uppdateras löpande.

sv
sv