$left
$middle

Skolklasser på besök på Malmö Konstmuseums utställning Migration, 2019

Malmö Konstmuseum mottager två miljoner kronor från Jacob Wallenbergs Stiftelse

Det konstpedagogiska projektet för gymnasieungdomar Historia genom konst möjliggörs nu genom ett generöst bidrag.

Historia genom konst är ett nyskapande projekt för gymnasieelver som tar sin utgångspunkt i den stora samlingsutställning som öppnar i maj på Malmö Konstmuseum.

– Målet är att vi ska nå alla gymnasielever i Malmö och en del i angränsande kommuner. Projektet ska pågå i tre år och förhoppningen är att vi ska kunna börja bjuda in gymnasieelever i höst, berättar Sofia Landström som är intendent för förmedling och program på Malmö Konstmuseum.

Studien Ung Livsstil visar att många unga slutar ta del av kultur under gymnasieåren, därför är det extra glädjande att satsningar på just den åldersgruppen premieras. Historia är ett obligatoriskt ämne på gymnasiet, till skillnad från estetiska ämnen. Genom att använda sig av konst för att förstå historia så får alla gymnasieelever ändå ta del av kultur inom ramen för kursplanen.

– Tack vare pengarna kan vi anställa extra konstpedagoger och projektledare. Vi vill ge gymnasieeleverna en möjlighet att använda sig av vår konst för att förstå historien och det hade inte varit möjligt utan det här stödet. Samlingsutställningen ger både elever och lärare verktyg att ta sig an historieämnet genom faktiska konstverk och konstföremål, och inte bara genom teori.

Historia genom konst är ett av många spår som leder fram mot att skapa ett nytt konstmuseum i Malmö med betydligt större kapacitet för förmedling, lärarande och aktiverande utställningsarbete.

Historia genom konst är ett samarbetsprojekt mellan Malmö Konstmuseum och Konstnärliga fakulteten i Malmö vid Lunds universitet. Docent Ylva Hofvander Trulsson, universitetslektor i pedagogik med inriktning musik, står bakom projektet tillsammans med konstmuseets intendent Sofia Landström. Ylva kommer under projekttiden ansvara för att hela processen dokumenteras, utvärderas och analyseras och redovisas i vetenskapliga artiklar.

Malmö Konstmuseum planerar även att publicera en antologi som lyfter fram hur historia och samhälle kan förstås genom konst.

Jacob Wallenbergs Stiftelse stödjer i första hand etablerade nationella icke-vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten till välgörande ungdoms-, kultur- och idrottsändamål.

Samlingen är namnet på Malmö Konstmuseums nya basutställning som öppnar i maj 2021 efter flera års renovering och omstöpningsarbete. I samlingen får besökarna vandra genom 500 år av konsthistoria, från italienskt renässansmåleri till nordisk samtidskonst. Utställningen kommer visa ungefär 1000 verk av de ca 40 000 som finns i Malmö Konstmuseums samlingar.

sv
sv