$left
$middle

Sluta skjut förlängs i tre år

Samverkansöverenskommelse undertecknad och Sluta skjut fortsätter arbetet mot det dödliga och grova våldet i Malmö.

I slutet av förra året undertecknade polisen, Malmö stad och Kriminalvården en ny samverkansöverenskommelse som innebär att satsningen Sluta skjut fortsätter arbetet mot det dödliga och grova våldet utfört av Malmös kriminella grupper. Samverkansöverenskommelsen gäller 2021 – 2023.

Långsiktighet ska bekräfta redan lovande resultat

Sluta skjut har pågått under snart tre års tid. I november 2020 presenterade Brå en processutvärdering genomförd av Malmö universitet som visade att implementeringen av satsningen fungerat. Under våren ska en effektutvärdering vara klar och presenteras.

Att beslutet om förlängning tagits innan effektutvärderingen är klar, beror bland annat på att det arbete som hittills gjorts i satsningen ser lovande ut. Implementeringen av den amerikanska strategin, Group Violence Intervention (GVI), som Sluta skjut grundar sig på har varit lyckad. Samverkan mellan organisationerna har utvecklats positivt och det dödliga och grova våldet har kraftigt minskat under tiden som satsningen pågått. Fler har också valt att ta hjälp för att påbörja resan mot ett liv utan kriminalitet.

Ännu ett skäl till förlängningen är att Sluta skjut inte är en ”quick fix”. För att få ett kvitto på om satsningen verkligen har långsiktig inverkan på det grova våldet i Malmö behöver den pågå i minst tre år till och genom samverkansöverenskommelsen visar nu alla tre parter att arbetet kommer att fortsätta vara prioriterat.

– Att införa GVI-strategin i en svensk kontext har fungerat ännu bättre än jag vågade hoppas på. För att minska det dödliga våldet krävs långsiktighet och uthållighet, därför är det viktigt att fortsätta arbeta tillsammans med strategin, säger Anna von Reis, avdelningschef på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

– Vi har skapat en samverkan mellan kriminalvården, Malmö stad och polisen som är utöver den traditionella. Det är viktigt att vi nu förlängt överenskommelsen, för att samverkan ska kunna fortsätta över en längre tid. Det ger oss än mer möjligheter att ytterligare förfina våra redan goda resultat och göra Malmö till en tryggare plats, säger Stefan Sintéus polisområdeschef i Malmö.

– GVI som strategi är ett arbetssätt som fungerar väl i det uppdrag som Kriminalvården har för att motverka återfall i kriminalitet. Om vi, genom samarbetet med polisen och Malmö stad, kan bidra till att öka tryggheten och motverka dödligt våld i Malmö så ska vi så klart göra det, säger Petra Tullgren, kriminalvårdschef på Frivården i Malmö.

sv
sv