$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 4

Antalet smittade i äldreomsorgen följer samhällstrenden och har nästintill halverats under två veckors tid, stadens idrottsanläggningar har öppnat upp för barn födda 2005 eller senare och Malmö stadsarkiv samlar in Malmöbornas egna berättelser för framtiden.

Vaccination mot covid-19 fortsätter – antalet smittade minskar

Många vårdboenden har helt smittfriförklarats, vilket också följer samhällstrenden med nedåtgående siffror. Av de 10 000 personer som får insatser av hälsa-, vård, och omsorgsförvaltningen är i nuläget ett 80-tal smittade.

Förvaltningen nu inlett vaccinering av dos två på särskilda boenden. Cirka 75 procent av medarbetarna inom särskilda boenden vill vaccinera sig. Just nu vaccineras även patienter som bor hemma och får insatser av kommunal sjuksköterska samt deras hushållskontakter som är över 18 år. Totalt är det cirka 2900 patienter och deras hushållsnära kontakter som har tackat ja till erbjudandet att bli vaccinerade i hemmet.

Vid vaccinationstillfället får varje patient besök av en sjuksköterska från Malmö stad och en läkare från Region Skåne. Vissa områden har undersköterskor från hemtjänsten som följer med ut och öppnar dörren för att det ska gå så smidigt som möjligt. De patienter som kan ta sig till vårdcentralen blir inbokade där.

Även efter vaccineringen är det viktigt att medarbetarna fortsätter att hålla i och hålla ut, använda basal hygien och skyddsutrustning där det behövs.

För allas trygghet vill vi att du före ditt besök på korttidsboende-, vårdboende och växelvård fortsätter att först kontakta boendet.

Idrotts- och fritidsverksamheter har öppet för barn och unga födda 2005 eller senare

Under torsdagen meddelade regeringen att de rekommenderar kommuner att fortsätta hålla icke nödvändig idrotts-, fritids- och kulturverksamheter stängda. Undantag görs för barn födda 2005 eller senare. Efter beskedet har Malmö stad, från den 25 januari, öppnat upp idrottsanläggningar för föreningars träningsverksamhet för dessa åldersgrupper. I samtliga idrottsanläggningar har ett maxantal för personer fastställts utifrån pandemilagen (dvs. 10 kvadratmeter per person). Enstaka idrottslokaler hålls öppna för yrkesverksam elitidrott eller motsvarande.

Den 1 februari öppnar även fritidsgårdar för barn och unga födda 2005 eller senare. Verksamheten kommer dock att anpassas för att undvika trängsel och minska smittspridningen.

Alla fysiska Kul i Malmö-aktiviteter är också pausade, till den 31 mars. Endast digitala aktiviteter, på kulimalmo.se, är igång.

Däremot kommer all öppen verksamhet som riktar sig till allmänheten, som Hylliebadet, Rosengårdsbadet, Oxievångsbadet, Simhallsbadet, Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter, men även Malmö museer, Malmö konstmuseum, Malmö konsthall, Malmö stadsarkiv, Naturum Öresund, Arena 305 och ReTuren fortsätta att hålla stängt till den 31 mars.

När det gäller skolsim och simskoleverksamhet för barn och föreningsverksamhet på våra badanläggningar har de startat igen för de som är födda 2005 eller senare.

Läs mer i Malmö stads pressmeddelande (22/1)

Läs mer om vilka verksamheter som är öppna respektive stängda

Fortsatt kultur för barn och unga i Malmö

Malmö kulturskola fortsätter att bedriva distansundervisning för alla åldrar. Det har de gjort sedan skolstart. Regeringens och Folkhälsomyndighetens besked om förlängda restriktioner innebär i nuläget inga förändringar för Kulturskolan, utan verksamheten fortsätter på distans, till och med till den 31 mars. Kör- och orkesterverksamheten El Sistema har aktiviteterna på plats på skolorna som vanligt. Även Allaktivitetshusen på Lindängenskolan, Hermodsdalsskolan och Apelgårdsskolan fortsätter att vara öppna för barn.

Elever på gymnasiet och högstadiet planerar successiv återgång till mer undervisning i skolan

Efter Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes nya besked om fjärr- och distansundervisning på gymnasiet och högstadiet, kommer gymnasieeleverna från den 1 februari att inleda en succesiv återgång till närundervisning. Under perioden, till och med påsklovet, är planen att undervisningen ska bedrivas i en kombination av fjärr- och distansundervisning och närundervisning på alla gymnasieskolor.

Grundskolelever i årskurs 9 kommer att återgå till undervisning på plats den 1 februari. Därefter, kommer elever i årskurs 7–8 att successivt återgå till klassrummen. Exakta tidplaner är ännu inte beslutade, utan det beror på hur smittläget ser ut och Smittskydd Skånes fortsatta rekommendationer.

Denna vecka kommer dock stadens gymnasieelever och högstadieelever att fortsätta fjärr- och distansundervisningen.

Läs mer i Malmö stads pressmeddelande (22/1)

Nya barn skolas in under våren – närvaron bland barn och personal ökar

På stadens förskolor har närvaron bland barn och medarbetare ökat jämfört med veckorna före jul. Frånvaron är fortfarande ojämnt fördelad och vissa dagar skapar detta svårt bemanningsläge på enstaka förskolor. För att kunna fortsätta att hålla förskolorna öppna framöver har den tillfälliga förstärkningen av bemanningen förlängts till sista april.

Under våren kommer många nya barn att skolas in på sina förskolor. Eftersom inskolningarna ofta sker inne på förskolan jobbar man för att inskolningen ska kunna ske på ett tryggt och smittsäkert sätt för både barn, föräldrar och medarbetare.

Trängselkontroller och alkoholtillsyn på serveringsställen i Malmö fortsätter

Mellan den 18 och 24 januari fortsatte miljö- och livsmedelsinspektörer att göra trängselkontroller i Malmö. Totalt besöktes 34 restauranger, caféer och barer under veckan, bland annat Emporia och Mobilia. Fyra av dessa hade avvikelser. Miljöförvaltningen har sedan den 17 april 2020, gjort 1 461 inspektioner på restauranger, caféer och serveringar och noterat avvikelser hos sammanlagt 112 verksamheter.

Under torsdagen meddelade regeringen att restauranger och barer inte får servera alkohol efter klockan 20.00 fram till den 7 februari. Förra veckan hade tillsynsverksamheten på arbetsmarknads- och socialförvaltningen genomfört 35 tillsynsbesök utifrån det tillfälliga förbudet. Av dessa hade 2 serveringsställen anmärkningar. De flesta serveringsställen har valt att hålla stängt efter klockan 20.30. Några serveringsställen har öppet för take-away av mat efter klockan 20.30.

Dialog med ideella organisationer för ökad samverkan

En digital plattform för dialog med ideella organisationer som verkar inom det sociala området har tagits fram. Plattformen ska bidra till ökad samverkan för att hantera gemensamma utmaningar som har uppstått under pandemin. Hittills har 35 föreningar, stiftelser och trossamfund anslutit till den digitala plattformen.

För dig som vill veta mer om plattformen mejla till: asf.organisationsstod@malmo.se

Berätta för framtiden – dela med dig av din berättelse

Sedan snart ett år tillbaka befinner vi oss i en pandemi som drabbar hela världen. Det som händer nu liknar inget vi har varit med om tidigare. Sedan slutet av mars 2020 har Malmö stadsarkiv samlat in berättelser från Malmöbor och vi efterlyser fler berättelser.

Vill du dela med dig av din berättelse? Hur är det att leva i en tid präglad av ovisshet och osäkerhet? Vilka känslor väcker hos dig och hur påverkas din vardag? Din berättelse är viktig för vårt kulturarv.

Bidraget arkiveras under ”Malmö Stadsarkivs insamlade berättelser” och är tillgängligt för såväl forskare som för den breda allmänheten.

Läs mer om hur du går tillväga för att delta

Sjukfrånvaron Malmö stad

Inriktningen för Malmö stad under pandemin är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Sjukfrånvaron i Malmö stad har i genomsnitt varit 2 procentenheter högre under årets första tre veckor jämfört med samma period föregående år

Sjukfrånvaron i Malmö stad har i genomsnitt varit 2 procentenheter högre under årets första tre veckor jämfört med samma period föregående år.

Teckenspråk

Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 2 februari.

Läs mer om vad Malmö stad gör under coronapandemin.

sv
sv