$left
$middle

Första hjälpen-övning med hjälp av AR-teknik. Foto: HeroSight.

Lunchinspiration med AR-demonstration på Wisdome

Den 25 januari 2021 bjöd Wisdome Innovation in till en digital lunchinspiration med HeroSight. Bolaget är specialiserade på Augmented Reality-lösningar inom utbildning, beslutstöd och interaktiv 3D-visualisering.

Daniel Kindstrand från HeroSight demonstrerade hur de med spelprogrammering (Unity) och den senaste 3D-tekniken kan erbjuda anpassade och innovativa lösningar.

Augmented Reality (AR) kan förklaras som ett sätt att förstärka verkligheten, att lägga på extra lager. Genom en kamera eller speciella glasögon anslutna till ett AR-program kan du uppleva sådant som inte finns i verkligheten, utan bara digitalt. Det kan vara saker eller effekter. Daniel visade bland annat hur man med deras AR-lösningar kan utföra brand- och första hjälpen-övningar och utbilda sig och lära sig rutiner på industrimaskiner. Tekniken ger många möjligheter till interaktivitet med objekten i visualiseringen, och man får som användare direkt visuell och ljudmässig feedback.

Efter demonstrationen svarade Daniel på frågor bland annat kring om han kan se att den här typen av AR-teknik kan ha en funktion i museisammanhang. Hans spontana reflektion var att den bland annat kan användas till att skapa guidningar med qr-koder, autentiska ljudbilder som komplement till föremål samt exempelvis till att simulera framtidsscenarier.

sv
sv