$left
$middle

Hatbrottskonferensen är en del av Malmö stads arbete för ett tryggare och mer inkluderande Malmö. Läs mer på malmo.se/öppnamalmö

Hatbrott, det angår oss alla - digital konferens

Den 24 mars bjuder Malmö stad och Länsstyrelsen Skåne in till en konferens på temat hatbrott. Konferensen riktar sig främst till dig som arbetar inom skola, socialtjänst, fritid och som samordnare inom mänskliga rättigheter, diskriminerings-, brottsförebyggande- och folkhälsofrågor.

Hatbrott är ständigt närvarande för utsatta grupper såsom till exempel judar, muslimer, afrosvenskar, kristna, romer och hbtq-personer. Ungdomar och vuxna vittnar om hur de och andra ofta blir utsatta för kränkningar och förolämpningar på grund av hudfärg, etnicitet, religion och sexuell identifiering. Enligt en studie som Brottsförebyggande rådet genomfört uppger en femtedel av alla som utsatts för brott att det fanns ett hatbrottsmotiv. Det är dock få av dessa kränkningar och brott som polisanmäls.

I syfte att sätta fokus på och öka kunskapen om hatbrott bjuder Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad in till en konferens där vi fokuserar på följande frågor:

  • Vad är egentligen ett hatbrott?
  • Vilka uttryck kan det ta sig?
  • Hur kan vi förebygga denna typ av brott?

Detaljerat program

PRAKTISK INFORMATION
NÄR: 24 mars kl.09.00 – 15.00
VAR: Digital konferens via Zoom, länk skickas ut en vecka innan konferensen
ANMÄLAN: Anmäl dig här! Sista anmälningsdag 15 mars.
FRÅGOR: Kontakta annika.wagsater@lansstyrelsen.se
ÖVRIGT: Konferensen är kostnadsfri.

Läs mer

Hatbrott varje dag - ungas röster görs hörda

Öppna Malmö

Konferensen är en del av Malmö stads arbete för ett tryggare, mer inkluderande och öppet Malmö. Läs mer om Öppna Malmö

sv
sv