$left
$middle

Bild på Dansbanevägens parkering. Foto: Felix Sundbäck

Parkeringsvärdar på helger

Från och med den 30 januari kommer det att finnas parkeringsvärdar på Parkvägens och Dansbanevägens parkeringar under helger. Detta för att minska trycket på Bokskogens två mest använda parkeringar.

Det finns åtta olika gruslagda parkeringar inom rekreationsområdet. Dansbanevägens och Friluftsgårdens parkeringar är ofta fullbelagda under helger, speciellt vid fint väder. Från och med helgen den 30-31 januari 2021 testar vi att ha parkeringsvärdar på plats vid Dansbanevägens och Parkvägens parkeringar. Parkeringsvärdarna kommer att vara på plats klockan 11-15 under helger då det förutspås fint väder.

Områdets parkeringsplatser är:

  • Dansbanevägen (totalt cirka 160 platser)
  • Friluftsgården (cirka 40 platser)
  • Naturskolan (cirka 25 platser)
  • Statarmuseet (cirka 30 platser)
  • Parkvägen (cirka 70 platser)
  • Kejsarvägen (cirka 30 platser)
  • Lyckevägen (cirka 45 platser)
  • Skabersjö (cirka 30 platser

När det är möjligt öppnar vi upp för parkering på fälten intill. Då vädret tillåter (och det inte är för lerigt på fälten) sätter vi upp skyltar till dessa tillfälliga pakeringar.

Karta över parkeringarna vid Torups slott

Utsnitt av kartan, där Parkvägens och Dansbanevägens parkeringar syns. Det är vid dessa det kommer att finnas parkeringsvärdar under helger.

sv
sv