$left
$middle

Förändrade datum för miljöparkering till våren

Under våren 2021 kommer datum för en del miljöparkeringssträckor att ändras. Förändringen innebär att inom ett område kommer separera datumen för miljöparkering införas för att dessa inte ska ligga nära varandra.

Förändringen innebär att inom ett område kommer det separeras datum för miljöparkering att införas för att dessa inte ska ligga nära varandra.

Om man som exempel har miljöparkering datumen 7-8:e i månaden på sin gata kommer ett av dessa datum ändras till ett annat, t.ex. den 20:e.

Syftet med justeringing är att man så ofta som möjligt ska kunna hitta en parkeringsplats i närheten av sitt boende där man kan stå under en längre tid (max 7 dagar) utan att behöva flytta bilen. Det kan handla om att man ska ut resa eller vet att man inte ska använda bilen på ett par dagar.

Införande kommer ske under våren så försök att slå en extra blick på vägmärkena varje gång du parkerar på en sträcka med miljöparkering för att se om det skett någon förändring.

Miljöparkering finns främst på gator med boendeparkering, men även på några enstaka sträckor utöver boendeparkeringsområdena.

Förändringen sker stegvis under våren

Hur datumen kommer förändras är ännu inte bestämt. Däremot finns det en grov plan för införandet:

  • Justeringarna sker i början av februari i Malmös östra boendeparkeringsområden
  • I början av mars sker förändringarna i de mer centrala boendeparkeringsområdena
  • I början av april i de västra boendeparkeringsområdena
  • I Limhamn och Håkanstorp sker förändringen i början av maj. Justeringar i Rönneholm och Ribersborg sker i samband med justeringen till taxa E
sv
sv