Bagir Kwiek är Sveriges lässambassadör och står bakom initiativet till romska läsambassader. Foto: Anna von Brömssen

Oxiebiblioteket utsett till romsk läsambassad

Den 28 januari utsåg Kulturrådet 17 folkbibliotek i Sverige till romska läsambassader. Ett av dem är Oxiebiblioteket där man i många år arbetat med läsfrämjande verksamhet kring minoriteten romer.

Initiativet till att utse romska läsambassader kommer från Sveriges läsambassadör Bagir Kwiek. Syftet är att stötta folkbiblioteken i sin läsfrämjande verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter.

På Oxiebiblitoeket har man under många års tid bevakat utgivningen av litteratur om romsk kultur, historia och litteratur på romani, eftersom många familjer i området pratar romani, särskilt den romska dialekten lovari.

– På lovari har det varit knepigare att hitta böcker, eftersom det nästan inte finns något utgivet i Sverige, berättar Susanna Al Hmaidi, bibliotekarie på Oxiebiblioteket.

Sagostunder och familjelördagar

Så hösten 2018 började Oxiebiblioteket att arrangera sagostunder på lovari tillsammans med Florida Pavlovska, som till vardags är barnskötare inom Malmö stad.

– Det bästa med vårt samarbete är att möta familjerna här i Oxie som kommer på familjelördagarna, med reaktionerna och skratten från barnen, berättar Al Hmaidi. Det märks tydligt att barnen känner sig hemma hos oss och några av dem kommer även när vi har lovprogram.

Förutom att läsa sagan på lovari, så får barnen även höra sagan på svenska i Oxiebibliotekets digitala berättarrum. Där kan barnen följa med i berättelsen via bilder som visas via en projektor.

Framtiden som romsk läsambassad

Situationen med Covid-19 har gjort att mycket att verksamheten har stått stilla. Nu hoppas man på Oxiebiblioteket att komma igång med digitala sagor för förskolor i Malmö. Och så klart att restriktionerna ska lätta, så att den vanliga verksamheten kan återupptas.

Nu ska Oxiebiblioteket fortsätta utveckla arbetet läsfrämjande verksamhet för romer och ser ett dubbelt fokus i arbetet.

– Vi vill låta romska barn och ungdomar få möta berättelser och litteratur för att utveckla sitt romska tal- och skriftspråk, och därigenom stärka sin identitet och självkänsla. Och så vi vill informera och öka kunskap och förståelse om den romska kulturen och historien. Men nu ska vi fira utmärkelsen, berättar Al Hmaidi.