$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 5

Alla medarbetare i Malmö stad får möjlighet att vaccineras på betald arbetstid, undervisning i skolan för niondeklassare och gymnasieelever har kommit igång och ett internt arbete om att tillhandahålla munskydd för elever och personal i skolorna har inletts.

Nytt år – samma ansvar

Malmö stad vill rikta ett tack till alla som följer de nationella allmänna råden. Trots att vi nu kan se att smittutvecklingen har gått ner i samhället befinner vi oss fortfarande i ett allvarligt läge i Skåne. Vi har alla ett ansvar att skydda oss själv och andra. Genom att fortsätta följa de nationella allmänna råden kan du hjälpa till att bromsa smittan.

Region Skåne har sammanställt de nationella råden här:
21 januari: Skärpta nationella råd för att minska smittspridningen - 1177 Vårdguiden

Vaccination på äldreboende av dos två – antalet smittade minskar

Många vårdboenden har helt smittfriförklarats. Av de cirka 10 000 personer som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är i nuläget ett 30-tal smittade i våra verksamheter.

Denna vecka fortsätter vaccinering av dos två på särskilda boenden. Nästan hälften av totalt 41 särskilda boenden har blivit erbjudna dos två. Cirka 75 procent av dessa medarbetare vill vaccinera sig. Arbetet med att vaccinera patienter som bor hemma och får insatser av kommunal sjuksköterska samt deras hushållskontakter som är över 18 år fortsätter.

Efter vaccineringen är det viktigt att medarbetarna fortsätter att hålla i och hålla ut, använda basala hygien och skyddsutrustning där det behövs.

För allas trygghet vill vi att du före ditt besök på korttidsboende-, vårdboende och växelvård fortsätter att först kontakta boendet.

Medarbetare i Malmö stad får vaccineras på betald arbetstid

Utifrån ett kommungemensamt beslut, får alla medarbetare i Malmö stad möjlighet att vaccinera sig på betald arbetstid. Det är Region Skåne som ansvarar för att genomföra och organisera vaccinationen. De anger prioritering för vilka som ska erbjudas vaccination först.

På Region Skåne finns mer information om prioriteringsordning och vaccination mot covid-19: Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden

Närundervisning för gymnasieelever och niondeklassare - med start denna vecka

Under måndagen inleddes en succesiv återgång för undervisning i skolan för gymnasieelever och niondeklassare. För niondeklassare var det undervisning på skolan enligt schema. För gymnasieelever kombineras fjärr- och distansundervisning med närundervisning fram till den 1 april. Varje gymnasieelev kommer att ha minst 20 procent och max 80 procent undervisning i skolan. Högst en tredjedel av eleverna får vara i skolan samtidigt.

Skolorna vidtar en rad åtgärder för att minska trängsel och minimera risken för smittspridning. Varje skola har olika förutsättningar och avgör bäst hur man kan följa rekommendationerna.

De åtgärder som grundskolan vidtar är till exempel utökad städning och vädring efter varje lektion. Dessutom, undviker man att blanda elever som normalt inte träffas.

Läs mer om åtgärderna inom gymnasie- och vuxenutbildning

Beslut om munskydd på skolorna i Malmö

Förra veckan röstade de tre skolnämnderna, förskole- grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ja till ett nämndinitiativ om att skolförvaltningarna ska tillhandahålla munskydd. För förskolan innebär beslutet att tillhandahålla munskydd för personal medan det för grundskola och gymnasiet rör sig om både personal och elever. Arbetet med att hantera beslutet har nu inletts.

Detta är ett politiskt beslut taget i nämnderna. Malmö stad tittar nu på förvaltningsnivå hur implementering och besluten ska hanteras utifrån rådande lagstiftning och rekommendationer.

Läs mer om detta i separat artikel här

Idrottsanläggningar utomhus öppna för föreningsverksamhet för alla åldrar

Under måndagen har fritidsförvaltningens utomhusanläggningar åter öppnat upp för föreningars träningsverksamhet för alla åldrar. Sedan den 25 januari har inomhus- och utomhusanläggningar öppet för barn och unga födda 2005 eller senare. Fritidsförvaltningens ambition är att successivt öppna anläggningar så länge Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer följs och att träningen kan bedrivas på ett smittsäkert sätt.

Här kan du läsa mer om hur fritidsförvaltningen arbetar under corona: För föreningar och idéburna organisationer med anledning av coronaviruset och covid-19

Vanliga frågor och svar gällande bokning av anläggningar

Tillsyn på serveringsställen – anmäl trängsel på serveringsställen

Mellan den 25 och 31 januari fortsatte miljö- och livsmedelsinspektörer att göra trängselkontroller på restauranger, caféer och barer i Malmö. Fokus var verksamheter i centrum och att följa upp inkomna klagomål från allmänheten. Totalt besöktes 34 verksamheter varav nio hade avvikelser. Miljöförvaltningen kommer att gå vidare med två förelägganden med vite efter dessa avvikelser.

Miljöförvaltningen har sedan den 17 april 2020 gjort 1 495 inspektioner på restauranger, caféer och serveringar och noterat avvikelser hos sammanlagt 121 verksamheter.

Berätta gärna för oss om du har upplevt trängsel på serveringsställen här

Förra veckan genomförde även tillsynsverksamheten på arbetsmarknads- och socialförvaltningen totalt 44 tillsynsbesök utifrån det tillfälliga förbudet att barer och restauranger inte får servera alkohol efter klockan 20.00. Av dessa hade 3 serveringsställen anmärkningar. Som tidigare, har de flesta serveringsställen valt att hålla stängt efter stänger kl. 20.30.

Sjukfrånvaron Malmö stad

Inriktningen för Malmö stad under pandemin är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Sjukfrånvaron i Malmö stad har i genomsnitt varit 2 procentenheter högre under årets första tre veckor jämfört med samma period föregående år

Sjukfrånvaron i Malmö stad har i genomsnitt varit 2 procentenheter högre under årets första tre veckor jämfört med samma period föregående år.

Teckenspråk

Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 9 februari.

Läs mer om vad Malmö stad gör under coronapandemin.

sv
sv