$left
$middle

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde torsdag 4 februari direktsänds på malmo.se.

Sammanträdet börjar på tisdag klockan 13.00 och detta möte är digitalt.

På agendan finns bland annat:

  • Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2021-2036
  • Hållbar avloppsrening
  • Samnyttjande av park för förskola
  • Mötes- och resepolicy Malmö stad

Läs mer:

sv
sv