$left
$middle

Sjuksköterska Tanja Maikeshe pratar med Kurt Ljungdahl i Kurts vardagsrum.

Full fart på vaccinationsarbetet

Bara en vecka efter att Pfizers vaccin mot covid-19 godkändes, började vaccineringen på Malmö stads särskilda boenden. Engagerade medarbetare, nya lösningar och ett gott samarbete både inom staden och med Region Skåne har varit avgörande för en snabb och effektiv start av vaccineringen.

Arbetet följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning som säger att ”de personer som har det allra största behovet av skydd mot allvarlig covid-19-sjukdom ska bli erbjudna vaccination först”.

– Under de fyra första veckorna erbjöds vaccination till alla brukare och medarbetare inom kommunens 41 särskilda boenden. Nu är vi klara med dos 1 där och har börjat med dos 2 – det är en riktigt stor apparat. Bara den här veckan erbjuds brukare och medarbetare vaccination på 14 särskilda boenden, berättar vaccinationssamordnare Elina Opasiak på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Målsättningen är att både patienter och medarbetare på särskilt boende ska vara klara med både dos 1 och dos 2 under vecka 7.

Möjlighet att vaccinera sig på arbetstid

Alla Malmö stads medarbetare kommer ha möjlighet att vaccinera sig på arbetstid.

– Vaccinationerna är ett fortlöpande arbete. Vi kommer att fortsätta samarbetet med Region Skåne en lång tid framöver, för att säkra att de som av någon anledning inte hade möjlighet att ta dos 1 får chans vid ett senare tillfälle, säger Elina Opasiak.

Gott samarbete avgörande faktor

Vaccinationerna på särskilda boenden utförs på plats av en läkare från vårdcentralen samt sjuksköterskor från kommunen.

– Sjuksköterskorna som jobbar på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är vana att vaccinera, men för att kunna genomföra vaccineringen mot covid-19 enligt tidsplanen har vi har tagit hjälp av skolsköterskor. Det har varit väldigt värdefullt och medarbetarna på särskilt boende har varit mycket nöjda med hjälpen, säger Elina Opasiak.

Särskilt boende halvvägs – nu har hemtjänsten påbörjats

– Nu har vi precis börjat med dos 1 för de som får vård i hemmet av sjuksköterska, samt deras hushållskontakter. Det är cirka 2 900 personer som tackat ja till att bli vaccinerade.

Malmö stad och Region Skåne har i detta arbete valt att göra avsteg från gängse tillvägagångssätt. Istället för att läkare från den vårdcentral där brukaren är listad åker ut och gör vaccinationen, så får de som inte kan ta sig till sin vårdcentral besök av läkare från den vårdcentral som ligger närmast deras hem, tillsammans med den kommunala sjuksköterskan.

– Jag är väldigt glad att vi kom överens med Region Skåne om detta. Det gör arbetet snabbt och effektivt, säger Elina Opasiak.

Medarbetare som arbetar nära brukare, till exempel hemtjänst, hemsjukvård, ledsagare och avlösare, kommer att erbjudas vaccinering via ett speciellt sjukhusspår under februari månad. De får då ta sig till en särskild vaccinationsplats under arbetstid.

– Vi har sett det som en självklarhet att våra medarbetare ska kunna vaccinera sig på arbetstid. Vi vill att så många som möjligt ska vaccinera sig, säger Elina Opasiak.

De är näst på tur

– Näst på tur att vaccineras är de som får mycket hjälp av hemtjänsten, till exempel med personlig omvårdnad. Via våra medarbetare kommer de att få brev från Region Skåne med information om hur de bokar tid för vaccination på sin vårdcentral, säger Elina Opasiak.

Brevet kommer att gå ut när tillräckligt med vaccin finns på plats och primärvården gett klartecken.

Vaccinera sig eller inte?

Att vaccinera sig är frivilligt enligt svensk lag. Malmö stad som arbetsgivare får heller inte föra register över vilka medarbetare som väljer att vaccinera sig och vilka som inte gör det.

– Vaccinationsviljan har varit varierande bland våra medarbetare på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Eftersom vi har sett att medarbetare som haft tillgång till bra information tenderar att vaccinera sig i högre utsträckning, så har vi satsat på att ge god tillgång till information om vaccinet, säger Elina Opasiak.

Bland annat kommer medarbetarna att kunna ställa frågor till en infektionsläkare under ett digitalt möte.

– Vi vill att våra medarbetare ska kunna fatta ett välgrundat beslut. Sakta men säkert så ökar även vaccinationsviljan i takt med att fler personer valt att vaccinera sig, säger Elina Opasiak.

– Den vanligaste biverkningen som rapporterats hos våra medarbetare är att man fått ont vid insticksstället.

Fortsätt följa råd och rutiner även efter vaccination

Vaccinationen skyddar mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Den som blivit vaccinerad kan dock fortfarande smitta andra, till exempel genom att ha smitta på händerna som överförs till annan person.

– Det är oerhört viktigt att vi fortsätter följa arbetsplatsens rutiner och de allmänna råden även efter vi blivit vaccinerade, säger Elina Opasiak. Vi behöver fortsätta hålla i och hålla ut!

sv
sv