$left
$middle

Resfria möten prioriteras i ny policy

Kommunfullmäktige har godkänt två ärenden som tillsammans ska bidra till minskad klimatpåverkan. En ny mötes- och resepolicy och ett erbjudande om förmånscykel för medarbetare i Malmö stad.

Från 1 mars gäller en ny mötes- och resepolicy i Malmö stad. Färre och mer miljövänliga resor ska bidra till att Malmö blir en klimatneutral stad. Det är utgångspunkten för den nya mötes- och resepolicyn som beslutats i kommunfullmäktige den 4 februari. Samtidigt fattades ett beslut som innebär erbjudande om förmånscykel för Malmö stads medarbetare.

Ses digitalt så slipper du resa

I den nya mötes- och resepolicyn är det tydligt att Malmö stads medarbetare ska välja resfria möten så långt det är möjligt. Att träffas digitalt, som har blivit allt vanligare det senaste året, innebär vinster både för miljön och medarbetare.

Res hållbart för hälsan och miljön

Policyn betonar särskilt att användningen av bil och flygresor måste minska då dessa står för den största delen av Malmö stads koldioxidutsläpp från tjänsteresor.

För korta resor gäller främst cykel, att gå, ta buss eller tåg framför taxiresor och resor med bil. Tåg ska väljas framför flyg vid längre resor. Flygresor till eller från Stockholm, som står för den största delen av det totala antalet inrikesflygresor, ska ersättas med tåg.

Lämna bilen hemma

Körning med egen bil i tjänst står för en stor andel koldioxidutsläpp och ska därför minska. Riktlinjen, om det är nödvändigt med bil, är att använda Malmö stads bilar som uppfyller Malmö stads miljö- och säkerhetskrav. Samtidigt ska riktlinjerna tolkas med hänsyn till verksamhetens förutsättningar och den enskilde medarbetarens livssituation. Chef beslutar om undantag från riktlinjerna.

Förmånscykel för hållbara resor på fritiden

Det ska också vara möjligt att resa på ett hållbart sätt på fritiden och till jobbet. Därför kommer medarbetare i Malmö stad att erbjudas möjlighet att hyra valfri cykel genom bruttolöneavdrag under tre år – en förmånscykel. När avtalstiden är över är det möjligt att köpa ut cykeln till rådande marknadsvärde eller återlämna den till leverantören.

sv
sv