$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 6

Fritidsgårdar och inomhusanläggningar har åter öppnat upp för gymnasieungdomar och arbetet med att utreda och erbjuda kostnadsfria munskydd för elever och personal fortsätter.

Fortsatt allvarligt smittläge i Skåne – följ de nationella allmänna råden

Sverige befinner sig fortfarande i en extraordinär situation. Smittläget i samhället är allvarligt och vi vet inte hur pandemin kommer att utvecklas eller hur länge den kommer att pågå. Även om det finns tendenser till att smittspridningen minskar, och att vaccineringen har kommit igång, är det viktigt att du fortsätter följa de nationella allmänna råden för att vi ska minska smittspridningen.

Region Skåne sammanställning av de nationella råden

Regeringen planerar åtgärder vid försämrat smittläge

Får vi ett försämrat smittläge i Sverige förbereder regeringen fler åtgärder utifrån pandemilagen (dvs att helt kunna stänga ner verksamheter om så anses nödvändigt). Regeringen har bland annat förberett ett förslag att vid behov kunna stänga gallerior och varuhus, men även butiker, gym eller restauranger. Utöver detta, ser man också över möjligheten att införa regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Förslagen kommer att remitteras under februari.

Läs mer på krisinformation.se

Munskydd i skolorna – så ser det pågående arbetet ut

Stadens skolförvaltningar fortsätter arbetet med att utreda konsekvenserna av beslutet om att erbjuda munskydd inom förskolor, grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning. Sedan pandemin började har de tre förvaltningarna följt ansvariga myndigheters rekommendationer. Munskydd eller visir finns inte med bland föreslagna smittskyddsåtgärder, och därför rekommenderar inte heller skolförvaltningarna i Malmö dessa skydd. Om en medarbetare trots detta är orolig och vill använda munskydd i vissa arbetsmoment ska staden som arbetsgivare framöver tillhandahålla dessa skydd. Varje medarbetare avgör själv om man vill använda skydd eller inte.

Inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter är planen att munskydd ska tillhandahållas för både medarbetare och elever. Hur det ska genomföras planeras för tillfället.

Grundskoleförvaltningen kommer att erbjuda medarbetarna på skolorna munskydd och/eller visir. Frågan om munskydd till elever kommer att tas upp på nästa nämndsammanträde den 18 februari.

Förskoleförvaltningen kommer att börja förse personalen på förskolorna med munskydd med start denna vecka.

Beslut om munskydd är ett nämndinitiativ som togs av förskolenämnden och grundskolenämnden den 27 januari. Den 29 januari röstade även gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ja till samma initiativ.

Ett tiotal smittade i våra verksamheter – vaccionationsarbetet fortsätter

Av de cirka 10 000 personer som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är i nuläget ett 10-tal smittade i våra verksamheter.

Just nu har cirka 4400 vaccinationsdoser mot covid-19 delats ut i hälsa-, vård, och omsorgsverksamheter. Alla boenden och personal på våra vårdboenden och särskilda boenden har erbjudits första dosen. Fler än hälften har även fått dos två. Arbetet med att vaccinera patienter som bor hemma och får insatser av kommunal sjuksköterska samt deras hushållskontakter som är över 18 år fortsätter. På grund av färre vaccindoser till Sverige har man inte kunnat påbörja resten av hemtjänstverksamheten. Eftersom det är Region Skåne som har hand om vaccineringen fortsätter vi hjälpa dem så fort det kommer ytterligare vaccin.

Efter vaccineringen är det viktigt att medarbetarna fortsätter att hålla i och hålla ut, använda basala hygien och skyddsutrustning där det behövs.

För allas trygghet vill vi att du före ditt besök på korttidsboende-, vårdboende och växelvård fortsätter att först kontakta boendet.

Sundsbroskolan övergår till undervisning i skolan på onsdag

Elever på Sundsbroskolan har sedan 4 februari haft undervisning på distans efter en omfattande smittspridning på skolan. Eftersom personalens och elevernas sjukfrånvaro har minskat de senaste dagarna har grundskoleförvaltningen, i samråd med Smittskydd Skåne, beslutat att återgå till undervisning i skolan. Det innebär att distans- och fjärrundervisningen kommer att fortsätta under tisdagen. På onsdagen, den 10 februari, är eleverna välkomna till skolan som vanligt. Förvaltningen och Smittskydd Skåne följder dock den fortsatta utvecklingen noga och kan komma att ta nya beslut med kort varsel.

Läs mer: "Sundsbroskolan övergår till distans- eller fjärrundervisning"

Elever i årskurs 9 fortsätter med undervisning i skolan

Från den 1 februari återgick elever i årskurs 9 till undervisning i skolan. Elever i årskurs 7 och 8 kommer att alternera mellan nätbaserad undervisning och undervisning i skolan fram till sportlovet. De skolor som har plats och möjlighet att ta emot alla högstadieelever på ett smittsäkert sätt, kan undervisa samtliga elever i skolan. Det är rektorn på skolan som tar ett sådant beslut och som meddelar berörda elever och vårdnadshavare.

Grundskoleförvaltningens beslut baseras på Smittskydd Skånes rekommendationer att högstadieelever successivt kan återgå till undervisning på skolan. Beroende på smittutvecklingen kan rekommendationerna ändras.

Även gymnasieelever har till viss del återgått till skolan. Alla gymnasieskolor har tagit fram ett upplägg så att den successiva återgången till undervisning i skolan ska bli smidig. Varje elev kommer att ha minst 20 procent och max 80 procent undervisning i skolan. Högst en tredjedel av eleverna får vara i skolan samtidigt.

Läs mer om gymnasieskolornas upplägg

Fritidsgårdar och inomhusanläggningar är öppna för ungdomar

Under måndagen har fritidsförvaltningen, efter regeringens rekommendation, åter öppnat upp inomhusanläggningar för föreningars träningsverksamhet för ungdomar, födda 2002 eller senare. Under veckan kommer även fritidsgårdar att öppna upp för gymnasieungdomar. Sedan den 25 januari har utomhusanläggningar för alla åldrar, samt inomhus- och utomhusanläggningar varit öppna för barn och unga födda 2005 eller senare.

Det är glädjande att vi åter kan öppna upp våra verksamheter för föreningars träningsverksamhet. Samtidigt, är det viktigt att de kan bedrivas på ett smittsäkert sätt och att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer följs.

Fritidsbanken där du kan låna och lämna sportprylar gratis kommer också att öppna upp sina lokaler, med start denna vecka.

Läs mer om Fritidsbanken på Facebook:
https://www.facebook.com/fritidsbankenmalmo

Läs mer om vad som är öppet och stängt inom kultur- och fritidsverksamheter

Trängseltillsyn och alkoholtillsyn – de flesta restauranger och krogar håller stängt efter 20.30

Mellan den 1 och 7 februari har miljö- och livsmedelsinspektörer besökt 30 serveringsställen i Malmö, varav tre hade avvikelser. Ett vitesföreläggande har överträtts och miljöförvaltningen kommer därför ansöka om att vitet ska dömas ut (dvs. betala böter).

Sedan den 17 april 2020, har miljöförvaltningen gjort totalt 1 550 inspektioner på restauranger, caféer och serveringar och noterat avvikelser hos sammanlagt 124 verksamheter.

Förra veckan förlängde regeringen har förlängt förbudet att servera alkohol på serveringsställen efter klockan 20.00 till den 14 februari. Under förra veckan genomförde tillsynsverksamheten på arbetsmarknads- och socialförvaltningen totalt 11 tillsynsbesök. Inga hade anmärkningar utifrån förbudet. De flesta serveringsställen har valt att stänga efter klockan 20.30.

Sjukfrånvaron Malmö stad

Inriktningen för Malmö stad under pandemin är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Sjukfrånvaron i Malmö stad har i genomsnitt varit ca 1,6 procentenheter högre under årets första fem veckor jämfört med samma period föregående år.

Sjukfrånvaron i Malmö stad har i genomsnitt varit ca 1,6 procentenheter högre under årets första fem veckor jämfört med samma period föregående år.

Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 9 februari.

Läs mer om vad Malmö stad gör under coronapandemin.

sv
sv