$left
$middle

Aicha längst till höger och två av hennes kollegor från covidteamet i full skyddsutrustning. Foto: Sanna Dolck Wall

En inblick i covidteamets arbete

Aicha Azarkane har jobbat i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens covidteam sedan i maj. Hon tycker att det har varit en stor förändring jämfört med hennes vanliga jobb inom hemtjänsten.

I maj 2020 startade ett särskilt vårdteam som skulle sättas in för att ta över hemsjukvård och hemtjänst för dem som uppvisar symptom eller har konstaterad coronasmitta. Ett så kallat covidteam.

– Jag jobbar i vanliga fall i en hemtjänstgrupp men tyckte det lät som en bra utmaning och möjlighet få bidra på ett annat sätt i den här pandemin. Så jag anmälde mig och började jobba i covidteamet redan när det startade, säger Aicha Azarkane.

Teamet består av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare från Region Skåne. Teamets uppgift är att de tillsammans, utifrån sina olika kunskaper, ska jobba runt patienten som konstateras med covid-19. Patienten får hjälp av teamet till att hen har tillfrisknat och kan återgå till att få hjälp av sin ordinarie hemtjänstgrupp. Det innebär att covidteamet har hela Malmö som upptagningsområde.

– Eftersom vi är det enda covidteamet kan det ju hända att vi får in nya patienter som insjuknar och behöver hjälp under dagen. Men vi är vana vid att vara flexibla och har jobbat upp ett väldigt bra samarbete. Vi lär oss mycket av varandra och det är precis det jag tycker är roligast med att jobba i det här teamet, säger Aicha.

Covidteamet jobbar bara med patienter som har konstaterad covid-19 och det krävs det mycket skyddsutrustning och noga rutiner för att undvika smittspridning.

– Vi använder alltid full skyddsutrustning eftersom vi är så nära patienter som har smitta. Och det gäller att sprita hela tiden. Vi har rutiner för allt från hur vi tar av och på utrustningen till hur vi förvarar den och hur vi ska städa och sprita efter oss. Det är också det som gör att jag känner mig trygg, att vi hela tiden är så noggranna och har all skyddsutrustning på oss, enligt Aicha.

Aicha har jobbat i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i nästan sex år. Även om hon trivdes bra i sin vanliga hemtjänstgrupp tycker hon att hon har hittat något extra i sin nya roll.

– Jag har underbara kollegor och chef i min vanliga hemtjänstgrupp men det är annorlunda att jobba i covidteamet. Vi jobbar ju på ett annat sätt och över hela Malmö. Eftersom vi jobbar tillsammans med en sjuksköterska har jag fått göra fler vårdrelaterade uppgifter, till exempel att kontrollera blodtryck, kontrollera andningsfrekvens och ta urinprov. Det kräver mer av mig som undersköterska och det motiverar mig. Jag har lärt mig massor med nya saker! säger Aicha.

Efter många månaders hårt arbete tycker Aicha att hon ser ljus i tunneln nu när vaccin är på väg. Men hon menar att det är ännu viktigare nu att hålla ut och fortsätta att följa alla rekommendationer.

– Ge inte upp! Alla måste följa rekommendationerna, för sin egen och andras skull. Man måste förstå allvaret i situationen, det är inte över än. Det handlar om att hela samhället ska bli fritt från smitta, annars kommer ju pandemin att fortsätta. Därför måste vi hjälpas åt, säger Aicha.


Vill du veta mer om covidteamet?

Här kan du läsa mer om hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens arbete med covid-19.

sv
sv