$left
$middle

Foto: Åsa Svensson

Kylan behåller sitt grepp om Malmö

Varje år mellan oktober och april har Malmö stad beredskap dygnet runt för att snabbt kunna bekämpa halka och snö.

Till sin hjälp har jourgruppen datorer och väder­stationer för att genast kunna sätta in halkbekämpning eller snöröjning när det behövs.

Prioriteringsordning

Först snöröjs och halkbekämpas de som har första prioritet. När de inledande prioriteringarna är halkfria, så påbörjas de efterföljande prioriteringar.

Det betyder, att om det snöar ihållande och intensivt, kan man behöva köra flera omgångar i prioritet 1, innan prioritet 2 sätts igång.

Till viss del sköts halkbekämpning och snöröjning också för hand på trånga platser vid trappor, busshållplatser mm.

Rapportera var det saknas halkbekämpning

Om du upplever att det saknas halkbekämpning på en allmän väg eller plats vill vi gärna att du rapporterar det till oss så vi kan åtgärda det.

Fastighetsägare har också ett ansvar

Fastighets- och gatukontoret ansvarar för snö- och halkbekämpningen på kommunala körbanor, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

Villaägare och andra fastighetsägare ska röja snö och se till att det inte är halt på trottoarerna utanför sina hus, och det gäller också för andra ytor för gående, även om de inte kallas för trottoarer.

Fastighetsägaren är också skyldig att ta bort istappar och snö som riskerar att falla ner från taken. Självklart svarar fastighetsägaren även för privata, enskilda vägar.

sv
sv