$left
$middle

Friisgatan i Malmö som sommargata. Foto: Bojana Lukac, Malmö stad.

Global hållbarhetskongress på plats i Malmö 2022

Ett förändrat upplägg för den globala hållbarhetskongress Malmö är värd för, ICLEI World Congress 2021–2022, innebär att kongressen arrangeras i två etapper där huvuddelen genomförs på plats i Malmö våren 2022.

– Att åter få välkomna internationella kongressbesökare till Malmö är så klart extra glädjande för oss, och inte minst för näringslivet och besöksnäringen i staden och regionen, säger Micael Nord, näringslivsdirektör i Malmö stad.

Efter ett gemensamt beslut av ICLEI – Local Governments for Sustainability och Malmö stad förändras upplägget för världskongressen, ursprungligen planerad att genomföras som virtuell kongress i april 2021. Etapp ett arrangeras digitalt i april i år, etapp två arrangeras på plats i Malmö under andra kvartalet 2022.

Malmös arbete med hållbar stadsutveckling i fokus

– Med ett nytt upplägg ser vi, tillsammans med ICLEI, att vi får det bästa av två världar. En avslutande etapp på plats i Malmö ger oss bättre möjligheter att visa upp vårt lokala arbete inom hållbar stadsutveckling. Malmö ligger långt fram och vårt arbete är intressant ur ett globalt perspektiv, säger Micael Nord.

Programpunkter som med fördel kan erbjudas digitalt, och som är viktiga för nätverket att hålla detta år, kommer att genomföras under etapp ett. Det är till exempel ett antal högnivåmöten samt diskussioner kring ICLEI-närverkets strategiska inriktning framåt.

Programmet för kongressen i Malmö kommer att rymma majoriteten av programpunkterna och ha ett större fokus på nätverksmöjligheter och studiebesök där deltagarna ska ges möjlighet att inspireras av Malmös bredd av arbete inom hållbar stadsutveckling. Kongressetappen 2022 kommer även att omfatta fortsatta diskussioner på strategiska nivåer efter etapp ett.

Läs mer om kongressen på worldcongress2021.iclei.org

Läs mer om kongressen samt möjligheter för sponsorskap på Malmö stads hemsida

sv
sv