$left
$middle

Komvux Malmö drar igång årets första prövningsperiod. Foto: Pelle Jernryd

Komvux redo för prövningar

Med kösystem, incheckningsstationer, handsprit och minskat antal skrivande per sal är Komvux Malmö redo för prövningar. Till årets första period är anmälningarna fler än motsvarande perioder tidigare år.

– Exakt vad detta beror på vet vi inte men det är naturligtvis rimligt att anta att arbetslöshet i pandemins spår spelar in, säger Håkan Wegestål, rektor på Komvux Malmö.

Till den första prövningsperioden med start vecka 7 har 519 anmälningar gjorts. Det är både till gymnasiala, grundläggande samt vård- och omsorgskurser. Prövningarna är dock uppdelade på flera olika tillfällen.

Håkan Wegestål poängterar också att antalet anmälningar inte är detsamma som antalet prövande personer. En person kan genomföra fler prövningar under samma period. Han förklarar också att runt 30 procent uteblivit från sina prövningar de senaste åren. Hur det ser ut till kommande prövningsperioder vet man ännu inte. Men frågan alla ställer sig är hur pandemin kommer påverka intresset framöver.

Enligt skollagen ska den ”som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på”. Det är alltså väldigt viktigt att genomföra prövningar. Såklart framförallt för att skapa förutsättningar för människor att ta sig vidare till arbete eller andra studier.

På grund av pandemin erbjuder dock Komvux Malmö enbart personer som är folkbokförda i Malmö att göra prövningar här. Orsaken är att man inte vill bidra till att belasta kollektivtrafiken. Personer från andra kommuner hänvisas till sin hemkommun.

För att minska risken för smittspridning vid provtillfällena görs en rad insatser. Två incheckningsstationer försedda med handsprit och plexiglas skapas vid entrén mot Kungsgatan 44. Det kommer att vara tydliga markeringar med tejp och informationsskyltar som visar hur de prövande ska stå i kö till incheckningen. De prövande släpps också in i omgångar för att minska trängsel och hänvisas därefter till provsal. Det kommer också att finnas provvakter som ser till att trängsel undviks.

Därtill kommer skrivsalarna att anpassas till coronarestriktionerna. Det betyder att antalet personer i respektive skrivsal begränsas. Varje plats och utrustning torkas med desinfektionsmedel och alla platser numreras så att de prövande snabbt ska kunna hitta sin plats. Numret får den prövande vid incheckningen.

De personer som jobbar som provvakt kommer också att erbjudas möjligheten att använda munskydd eller visir.

sv
sv