$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 7

Beställning och leverans av munskydd till skolor inleds, tillgång till vaccin avgör hur snabbt det går med vaccineringen och tips på coronasäkrade sportlovsaktiviteter. Det är något av allt det som rapporteras denna vecka.

Ny rapport från Folkhälsomyndigheten – förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper

Folkhälsomyndigheten har släppt en ny rapport där de har undersökt förekomsten av covid-19 inom olika yrkesgrupper. Fokus har varit på stora yrkesgrupper inom skola och vård och omsorg. Resultatet visar att skillnaderna mellan yrkesgrupperna inte är särskilt stora. Högst har förekomsten av covid-19 varit bland vård- och omsorgspersonal. När det gäller personal på skola inom offentlig verksamhet, löper de inte någon större risk för att smittas eller drabbas av en allvarlig sjukdom i covid-19 än andra yrken, exempelvis serviceyrken. Risken för att smittas av covid-19 kopplas till flera faktorer, som flera och nära kontakter i yrkesrollen, men även familj och aktiviteter på fritiden.

Ta del av rapporten på Folkhälsomyndighetens webbsida:
Förekomst av covid-19 i olika yrkeskategorier – delrapport 2 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccineringstakten i Malmö stads verksamheter

Vaccineringen inom Malmö stads verksamheter fortsätter. I nuläget är leveranserna av vaccin från Region Skåne försenade, vilket har lett till förskjutningar i vaccinationsplanen. Det är tillgången till vaccin som avgör processen och hur snabbt det går att erbjuda vaccin. Vaccinering i fas 1 pågår fortfarande. Det gäller personer som bor på särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
Läs mer om tidplanen för vaccinationer:
Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden

Under vecka 8 (22–28 februari) planerar funktionsstödsförvaltningen att vaccinera patienter som är inskrivna i Mobilt vårdteam, som gör hembesök hos de mest sjuka och bemannas av läkare och sjuksköterska. Inom LSS-boenden kommer även personer över 70 år att vaccineras inom kort.

Av de cirka 10 000 personer som får insatser av hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen är i nuläget ett tiotal smittade i våra verksamheter. Alla boenden och personal på våra 41 vårdboenden och särskilda boenden har erbjudits första dosen vaccin. Under veckan bör även alla fått dos två. På grund av färre vaccindoser till Sverige har man inte kunnat påbörja resten av hemtjänstverksamheten. Eftersom Sverige har fått mindre vaccindoser de senaste veckorna har Region Skåne inte haft tillräckligt med vaccin för att påbörja de personer som har omsorgsinsatser inom hemtjänsten. Så fort vårdcentralerna i staden får vaccin kommer ett brev att delas ut med information till de som har hemtjänst. Det är hemtjänstens personal som hjälper till att dela ut brevet.

Arbetet med att vaccinera patienter som bor hemma och får insatser av kommunal sjuksköterska samt deras hushållskontakter som är över 18 år fortsätter.

Efter vaccineringen är det viktigt att medarbetarna fortsätter att hålla i och hålla ut, använda basala hygien och skyddsutrustning där det behövs.

För allas trygghet vill vi att du före ditt besök på korttidsboende-, vårdboende och växelvård fortsätter att först kontakta boendet.

Så går arbetet med munskydd i skolorna

Under fredagen har förskoleförvaltningen beställt och börjat leverera munskydd till personal på förskolor för de som vill. Leveranserna fortsätter även denna vecka.

På grundskolan har rektorer inventerat hur många i personalen som är intresserade av att ha munskydd och/eller visir. Ett antal skolor har redan gjort beställningar och munskydd och visir kommer att levereras under veckan. Frågan om munskydd till elever kommer att tas upp på nästa nämndsammanträde den 18 februari.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen håller för närvarande på att planera hur beslutet ska genomföras. Ambitionen är att kunna tillhandahålla munskydd åt lärare och elever så snart som möjligt.

Användandet av munskydd i skolorna är frivilligt och sker under eget ansvar. Den ersätter inte heller andra smittskyddsåtgärder så som att stanna hemma vid symptom, sköta handhygien noga och att hålla avstånd.

Tips på coronasäkrade sportlovsaktiviteter i Malmö

Sportlovet närmar sig med stormsteg. Vi erbjuder en rad olika coronasäkrade aktiviteter för barn och unga hela sportlovsveckan. På kulimalmo.se finns tips på sportlovsaktiviteter hemifrån. Du kan till exempel testa någon av våra 60 dansworkshops i olika stilar och svårighetsgrader online. Spana in det digitala utbudet för februarilovet här kulimalmo.se

Fritidsbanken har också öppet. Här kan du låna sport- och fritidsprylar helt gratis. För att säkerställa att det inte blir för trångt tar man max emot två besökare samtidigt. Öppettider och information om Fritidsbanken Sofielund och Fritidsbanken Lindängen finns här malmo.se/fritidsbanken

Årets prövningar på Komvux Malmö

Denna vecka drar Komvux Malmö igång årets första prövningsperiod. Drygt 500 Malmöbor har anmält sig till en prövning. Den är till för de som vill ta sig vidare till arbete eller andra studier. På grund av pandemin kan enbart personer som är folkbokförda i Malmö genomföra prövningarna för att inte belasta kollektivtrafiken. För att minska smittspridningen genomförs en rad insatser som kösystem, incheckningsstationer och handsprit, samt minskat antal skrivande per sal.
Läs mer om prövningar här: Komvux redo för prövningar

Ändrade vanor i coronakrisen – minskad rörlighet i Malmö

Mobilitetsdata från Google mobility och Telia Crowd Insight visar hur medborgare har dragit ned på resandet till följd av covid-19. Den senaste veckans mätning, mellan den 3–6 februari, visar att nuvarande låga nivåer i Malmö gällande kollektivtrafik och arbetsplatser har legat på samma nivå sedan mitten av november. Även i köpcentrum kan vi se minskad rörlighet. Med hjälp av rapporterna kan man få insikter om vad som har förändrats till följd av nationella råd och rekommendationer för att minska smittspridningen.

Läs mer om de nationella allmänna råden:
Skärpta nationella råd för att minska smittspridningen - 1177 Vårdguiden

Grafen nedan visar hur volymerna i kollektivtrafiken och till arbetsplatser har förändrats sedan september i fjor. Grafen bygger på sjudagarsmedelevärde.

Trängseltillsyn och alkoholtillsyn på serveringsställen

Förra veckan, den 8–14 februari, har inspektörer från miljöförvaltningen besökt 37 restauranger, barer och caféer i Malmö. Av dessa behöver tre serveringsställen vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Sedan i april förra året har miljöförvaltningen gjort totalt 1 590 inspektioner och noterat avvikelser hos sammanlagt 127 verksamheter. Tillsynsverksamheten på arbetsmarknads- och socialförvaltningen har besökt 24 serveringsställen utifrån det tillfälliga alkoholförbudet efter klockan 20. Av dessa hade ett serveringsställe anmärkningar. De flesta har valt att stänga klockan 20.30, medan några serveringsställen erbjuder take-away-mat mellan klockan 20.30-21.30.

Sjukfrånvaron Malmö stad

Inriktningen för Malmö stad under pandemin är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Sjukfrånvaron i Malmö stad har i genomsnitt varit ca 1,5 procentenheter högre under årets första fem veckor jämfört med samma period föregående år.

Sjukfrånvaron i Malmö stad har i genomsnitt varit ca 1,5 procentenheter högre under årets första fem veckor jämfört med samma period föregående år. .

Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 9 februari.

Läs mer om vad Malmö stad gör under coronapandemin.

sv
sv