$left
$middle

Mobilitet för Malmö Foto: Christian Dirksen

Nya riktlinjer för mobilitet och parkering i Malmö

Fokus på mobilitet och cykelparkering i Mobilitet för Malmö som stadsbyggnadsnämnden antog 18 februari.

Mobilitet för Malmö innehåller riktlinjer, information och inspiration för fastighetsägare som arbetar med mobilitetsåtgärder och cykel- och bilparkering.

– Mobilitet för Malmö ska underlätta för fastighetsägare och ge dem tydlig information om hur attraktiv cykelparkering kan ordnas samt vilka mobilitetsåtgärder som kan sänka parkeringsnormen, säger Emily Evenäs, trafikplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Kompletterar Policy och norm för mobilitet och parkering
Riktlinjerna i Mobilitet för Malmö kompletterar Policy och norm för mobilitet och parkering, som antogs av kommunfullmäktige i september 2020.

– Stadens nya policy och norm fokuserar på mobilitet och inte bara parkering. Parkeringsnormen kan sänkas om fastighetsägaren erbjuder de boende eller verksamma incitament och möjligheter att resa på andra sätt än med egen bil, säger Emily.

De framtida parkeringslösningarna ska bidra till en förändrad färdmedelsfördelning, lägre byggkostnader, bättre förutsättningar för näringslivet och en effektivare markanvändning i staden.

malmo.se kan du läsa mer om Malmö stads arbete med mobilitet och parkering och ladda ner Policy och norm för mobilitet och parkering samt Mobilitet för Malmö – mobilitetsåtgärder och utformning av parkering för fastighetsägare.

sv
sv