$left
$middle

Ola Zaki Aziz är ansvarig för restaurangen i Västra hamnen och handleder deltagare i "Y-Allas väg till arbete". Hon gick själv programmet 2014. Foto: Miriam Preis, Vårt Malmö

Trippelt prisbelönta Yalla Trappan tipsar

Mitt emellan första och andra vågen av pandemin öppnade Yalla Trappan en ny restaurang. Ett knappt halvår senare har de fått Svenska jämställdhetspriset, utmärkelsen Årets skånska mångfald 2020, och EU-parlamentets Europeiska medborgarpris.

Text: Mirijam Geyerhofer, Vårt Mamö

Det är magi och kärlek och lite jävlar anamma som gör att vi lyckas, avslö­jar handledare Helena Håkansson. Februarikylan biter i kinderna men försvinner snabbt när vi kommer in i värmen i den färgsprakande restaurangen i Västra hamnen. Huset är nybyggt och lokalen var öronmärkt för "ett socialt hållbart företag". Och det går knappast att beskriva Yalla Trappan på ett bättre vis.

Den idella föreningen arbetar med kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Med utbildning och praktiskt arbete kan de närma sig målet att bli självförsörjande. Sex månader, där praktik varvas med branschsvenska och arbetskultur, leder till ökat självförtroende och större chanser till jobb eller vidareutbildning.

- Malmö stad har gått från ord till handling när det gäller samverkan med den ideburna sektorn och civilsamhället. Det är både modigt, viktigt, in­spirerande för andra kommuner och helt avgöran­de för att vi tillsamman ska kunna lösa samhälls­utmaningarna, säger Christina Merker-Siesjö, Yal­la Trappans ordförande.

Bättre än förväntat

Helena Håkansson är på plats i restaurangen. Hon "handleder handledarna som handleder deltagar­na". Helena Håkansson berättar att det har gått bättre än förväntat att starta en ny restaurang under pandemin, även om det har blivit glesare med kunder under den andra vågen.
- Vi jobbar hårt men har också roligt, vi skrattar ihop varje dag, säger hon.

Stammisar

"Conny, du vill inte ha yoghurt va?" Stammisarna är i alla fall kvar och idag serveras de av Ola Zaki Aziz. Hon deltog i programmet "Y-Allas väg till ar­bete" 2014 och efter att ha varit föräldraledig tog hon körkort, gick en ettårig kockutbildning och läste svenska som andraspråk.

Nu är hon anställd som ansvarig för Västra hamnen-restaurangen och får arbeta med mat och människor varje dag.
- Om man vill ha något så måste man kämpa för det.

- Vad tycker du om svensk mat?
- Den smakar ofta ingenting, säger hon och skrat­tar. Men jag gillar fiskgratäng och köttbullar. Och kalops! En bra skånsk maträtt!

Helena Håkansson och Ola Zaki Aziz har börjat pandemihälsa med handhjärtan istället för kramar. Yalla Trappan vann nyligen Skånska gastronomipriset för sin kulinariska mångfald. Testa gärna att göra den söt-starka tomatgrytan eller mandekharmoulan!

Helena Håkansson och Ola Zaki Aziz har börjat pandemihälsa med handhjärtan istället för kramar. Yalla Trappan vann nyligen Skånska gastronomipriset för sin kulinariska mångfald. Testa gärna att göra den söt-starka tomatgrytan eller mandekharmoulan! Foto: Miriam Preis, Vårt Malmö

sv
sv