$left
$middle

Ändrade rekommendationer för elever i årskurs 7–9 och gymnasiet efter sportlovet

Eftersom sportlovet kan innebära nya kontakter och därför en ökad risk för smitta, rekommenderar Smittskydd Skåne att skolor med årskurs 7–9 samt gymnasieskolor i så stor utsträckning som möjligt ska bedriva fjärr- eller distansundervisning veckan efter sportlovet.

Grundskoleförvaltningen har beslutat att samtliga elever i årskurs 7–9 har nätbaserad undervisning veckan efter sportlovet, det vill säga under vecka 9. Elever i årskurs 9 går tillbaka till undervisning på plats i skolan vecka 10 och fortsätter så fram till påsklovet. Elever i årskurs 7 och 8 kommer att alternera mellan att ha nätbaserad undervisning och undervisning på plats i skolan fram till påsklovet.

Påsklovet startar vecka 13.

Liksom tidigare gäller detta inte elever som går i särskilda undervisningsgrupper, grundsärskola eller som av olika anledningar inte kan ha nätbaserad undervisning.

Läs mer på sidan Åtgärder inom grundskola med anledning av coronavirus och covid-19

Distansundervisning även på gymnasiet

Även gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen följer Smittskydd Skånes rekommendation och övergår till distansundervisning på gymnasiet under vecka 9.

Fortsatt gäller de undantag från distansundervisning som Folkhälsomyndigheten tidigare listat i sin rekommendation för gymnasiet. Det handlar om praktiska moment som inte kan skjutas upp, examinationer som inte går att genomföra på distans, elever på introduktionsprogrammen och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. Gymnasiesärskolan omfattas heller inte av rekommendationen.

Från vecka 10 och fram till påsklovet vecka 13 rekommenderar Smittskydd Skåne gymnasieskolorna att fortsätta ha högst en tredjedel av eleverna närvarande på skolan samtidigt. Det innebär samma upplägg som innan sportlovet där varje elev minst ska ha 20 procent av undervisning på plats i skolan samtidigt som antalet elever som får närundervisning alltså inte ska överstiga en tredjedel av det totala antalet.

Läs mer på sidan Åtgärder inom gymnasie- och vuxenutbildning med anledning av coronavirus och covid-19

sv
sv