$left
$middle

Information om vaccinering inom äldreomsorgen

Alla boende och medarbetare på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens 41 särskilda boenden har erbjudits den andra dosen vaccin. Vaccineringen fortsätter. Under denna vecka (vecka 8) kommer hemtjänst att hjälpa till med att dela ut ett informationsbrev från Region Skåne till alla som har återkommande besök av hemtjänst för hjälp med personlig omvårdnad.

Från vecka 53 har vaccineringen varit igång i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Nu har alla boende och medarbetare på förvaltningens 41 särskilda boenden erbjudits den andra dosen vaccin.

Vaccineringen har fortsatt med patienter som bor hemma och får insatser av kommunal sjuksköterska samt deras hushållskontakter som är över 18 år. Dessa patienter har kontaktats av patientansvarig sjuksköterska, som redan är känd för patienten, för att ta reda på hur många som önskar bli vaccinerade.

Vid vaccinering i hemmet är det patientansvarig sjuksköterska, eller dess områdeskollega, som gör besöket. Besöket görs tillsammans med läkare från vårdcentral. De som besöker patienten legitimerar sig alltid och har vaccinet med sig. Vid telefonsamtal eller besök begär Malmö stad aldrig att patienten ska legitimera sig via bank-id eller bankdosa.

Eftersom Sverige har fått färre vaccinationsdoser än planerat har det gjort att det har blivit förseningar i vaccineringen. Här kan du se Region Skånes tidplan för den fortsatta vaccineringen.

Nästa steg i vaccineringen

Under denna vecka (vecka 8) kommer hemtjänst att hjälpa till med att dela ut ett informationsbrev från Region Skåne till alla som har återkommande besök av hemtjänst för hjälp med personlig omvårdnad. Återkommande insatser för hjälp med personlig omvårdnad innebär till exempel stöd och hjälp vid på- och avklädning, hjälp med hygien eller förflyttning. I brevet står mer information om hur de som har fått brevet bokar tid för vaccination på sin vårdcentral. För de som vill ha stöd kan hemtjänsten hjälpa till med exempelvis kontakten med vårdcentral eller att ringa efter transport till vaccineringen.

De som har enklare serviceinsatser av hemtjänsten, till exempel städ, tvätt och inköp eller enbart har trygghetslarm kommer att få information av Region Skåne under senare del av vaccineringen. Här kan du läsa mer om Region Skånes vanliga frågor och svar och tidplan.

sv
sv