$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 9

Smittspridningen i samhället ligger på en fortsatt hög nivå, högstadiet och gymnasiet bedriver distansundervisning denna vecka och nya coronarestriktioner för restauranger, kaféer och barer från den 1 mars.

Nya restriktioner för restauranger, kaféer och barer

Från och med den 1 mars begränsas öppettiderna på serveringsställen och restauranger till klockan 20.30. Detta gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Däremot kan verksamheterna fortsatta leverera mat för avhämtning.

För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats, som tex på Emporia eller Mobilia, ska antalet besökare i ett sällskap endast få uppgå till 1 person, om inte serveringsstället kan nås genom egna entréer. Regeln gäller till och med den 11 april 2021

Läs mer om begränsade öppettider för restauranger och serveringsställen - Krisinformation.se

Trängseltillsyn och alkoholtillsyn under sportlovet

Under förra veckan genomförde tillsynsverksamheten på arbetsmarknads- och socialförvaltningen 9 tillsynsbesök på serveringsställen i Malmö. Ett serveringsställe hade anmärkningar utifrån restriktionerna. De flesta har valt att stänga klockan 20.30, medan några serveringsställen erbjuder take-away mat mellan klockan 20.30- 21.30.

Miljöförvaltningen genomförde 42 trängselkontroller på restauranger, caféer och barer, varav fyra hade avvikelser. Sedan i april har miljöförvaltningen gjort sammanlagt 1 670 inspektioner på restauranger, caféer och serveringar och noterat avvikelser vid 133 tillfällen.

Idrottsföreningar ska avstå läger och cuper

Från den 1 mars kommer ingen tävlingsverksamhet under elitnivå att tillåtas. Undantaget för enstaka matcher för barn födda 2005 och senare tas bort, till dess att smittläget förbättrats.

Rådet till idrottsföreningar har sedan tidigare varit att avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med vissa undantag för exempelvis barnidrott och elitidrott. Denna avrådan behöver upprepas och skärpas efter att smittspridning har konstaterats.

Undervisning på distans på gymnasiet och högstadiet denna vecka

Sportlovet kan ha inneburit en hel del nya kontakter med människor man vanligtvis inte träffar. Efter Smittskydd Skånes rekommendation kommer därför elever på högstadiet och gymnasiet att bedriva undervisning på distans denna vecka. Läs mer om ändrade rekommendationer för elever i årskurs 7–9 och gymnasiet efter sportlovet

Tryggt och skönt för vissa, men för andra kan studier på distans istället skapa och förstärka psykisk ohälsa. För att stötta en nedstämd ungdom som kämpar med distansundervisning och konsekvenserna av den, finns det en hel del saker som du som förälder eller närstående kan hjälpa till med.

Tips till elever och föräldrar

  • Behåll rutiner. Ställ in er på att det är en vanlig skoldag. Gör er iordning precis som om du skulle ha åkt till skolan. Det kan också vara en bra idé att gå en kort promenad på 5–10 minuter innan skoldagen börjar. Se till att din ungom sover på regelbundna tider och äter hälsosamt och varierat. En nedstämd ungdom tappar ofta förmågan att ta initiativ och där kan du som förälder eller närstående göra skillnad.

  • Minimera distraktioner. Som förälder kan du påminna om att stänga av tv, radio och aviseringar och appar som inte behövs för skoluppgifterna.

  • Skapa en arbetsplats. Välj gärna ett skrivbord, men om ni inte har det kan köksbordet också fungera. Kroppen kopplar olika platser med olika saker. Därför är det inte särskilt bra att plugga i sängen eller soffan. Det kan störa både arbete och vila.

  • Ta pauser. Utgå från det schema som din ungdom har. När det är rast är det viktigt att resa sig från där man sitter och göra något annat. När skoldagen är slut så plockar man undan sina saker.

  • Lyssna. Visa att du finns där och är villig att lyssna på vad din ungdom har för tankar och känslor. Utgå från dem då ni pratar om hur ni tillsammans upplever situationen och pandemin.

Den elev som känner att fjärr- och distansundervisning är jobbig och mår dåligt kan kontakta elevhälsan. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas hemsida.

På BUP (Region Skåne) finns en chatt där barn och unga är välkomna att skriva anonymt om de vill fråga något eller bara prata. Chatten finns här: https://bit.ly/3c7NycP

Ny webbplats för nätbaserad undervisning

En ny intern webbplats kallad Nätbaserad 2.0 har lanserats för bland annat lärare på grundskoleförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Det främsta syftet är att lärare via Nätbaserad 2.0 ska kunna dela med sig och inspirera varandra kring undervisningen i det digitala klassrummet. Lärare har tagit väldigt stora kliv i sin it-didaktik och det finns stora vinster med att dela med sig av sina erfarenheter.

För mer information om webbplatsen: Ny gemensam webbplats för nätbaserad undervisning - Malmö stad (malmo.se)

Fåtal smittade i våra verksamheter – skyddet av vaccin öppnar för vissa lättnader för äldre

Av de cirka 10 000 personer som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är i nuläget ett fåtal smittade i våra verksamheter.

Nu har alla boende och medarbetare på förvaltningens 41 särskilda boenden erbjudits den andra dosen vaccin. Förra veckan kom Folkhälsomyndigheten med ett glädjande besked att man nu kan få en kram av barn och barnbarn två veckor efter sin andra dos av vaccin. För allas trygghet vill vi att du före ditt besök på korttidsboende-, vårdboende och växelvård fortsätter att först kontakta boendet, komma symptomfri och följa aktuella restriktioner vid besök.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens lättnader för de äldsta

Inför vaccineringen: så kontaktar Malmö stad personer som har hemsjukvård

Vaccineringen med patienter som bor hemma och får insatser av kommunal sjuksköterska samt deras hushållskontakter som är över 18 år fortsätter. Patienterna har kontaktats av patientansvarig sjuksköterska, som redan är känd för patienten, för att ta reda på hur många som önskar bli vaccinerade. Denna del av vaccineringen planeras vara klart denna vecka.

Vid vaccinering i hemmet är det patientansvarig sjuksköterska, eller dess områdeskollega, som gör besöket, tillsammans med läkare från vårdcentral. De som besöker patienten har med sig vaccin och legitimerar sig alltid. Vid telefonsamtal eller besök begär Malmö stad aldrig att patienten ska legitimera sig via bank-id eller bankdosa.

Eftersom Sverige har fått färre vaccinationsdoser än planerat har det blivit förseningar i vaccineringen.

Läs om Region Skånes tidplan för den fortsatta vaccineringen

Nästa steg i vaccineringen

Med start förra veckan, har hemtjänsten hjälpt till med att dela ut ett informationsbrev från Region Skåne till alla som har återkommande besök av hemtjänst för hjälp med personlig omvårdnad (till exempel stöd och hjälp vid på- och avklädning, hjälp med hygien eller förflyttning). I brevet finns mer information om hur de som har fått brevet bokar tid för vaccination på sin vårdcentral. För de som vill ha stöd, kan hemtjänsten hjälpa till med exempelvis kontakten med sin vårdcentral eller att ringa efter transport till vaccineringen.

De som har enklare serviceinsatser av hemtjänsten, till exempel städ, tvätt och inköp eller enbart har trygghetslarm kommer att få information av Region Skåne under senare delen av vaccineringen.

Inom funktionsstödsförvaltningen är vaccinationen av brukare i fas 1 igång. Det avser äldre brukare med exempelvis hemsjukvård eller med hemtjänst som inkluderar omvårdnadsinsatser.

Läs mer om Region Skånes vanliga frågor och svar och tidplan

Sjukfrånvaro Malmö stad

Inriktningen för Malmö stad under pandemin är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Sjukfrånvaron i Malmö stad har i genomsnitt varit ca 1,5 procentenheter högre under årets första fem veckor jämfört med samma period föregående år

Sjukfrånvaron i Malmö stad har i genomsnitt varit ca 1,5 procentenheter högre under årets första fem veckor jämfört med samma period föregående år

Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 9 mars.

Läs mer om vad Malmö stad gör under coronapandemin.

sv
sv