$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 10

Coronapandemin påverkar oss på olika sätt. En del påverkas inte alls, andra kan känna en stark oro. Att vara nedstämd i perioder hör till livet, men ibland kan man också behöva hjälp. Denna vecka har vi samlat information för dig som känner oro eller vill veta vilket stöd som finns i en orolig och isolerad tid.

Stöd för barn och unga:

Elevhälsan är alltid tillgänglig

Det finns elever som inte har det bra under fjärr- och distansundervisningen. Då är elevhälsan alltid tillgänglig för de elever eller vårdnadshavare som behöver stöd eller hjälp. Det gäller oavsett om undervisningen sker på plats i skolan eller via fjärr- och distansundervisning.

Här finns några tips på vad du själv kan göra för att underlätta fjärr- och distansundervisning, till exempel:

 • att ha samma rutiner som vid närundervisning
 • inte arbeta vid datorn för länge utan att ta pauser
 • håll dig till de fasta mattiderna
 • ut rör på dig för att få frisk luft

Om detta inte räcker och man känner att man inte klarar av att vända situationen själv, finns det hjälp att få. Elever och vårdnadshavare har fått information om hur de kan kontakta sin mentor och elevhälsan via sin skola.

Här finns mer information om elevhälsan:

Elevhälsa i grundskolan
Elevhälsa i gymnasiet

Fritidsgårdar har en viktig roll under pandemin

Fritidsgårdarna fyller en viktig funktion för många barn och unga. En viktig del i fritidsgårdarnas arbete är att fånga upp unga med fysisk och psykisk ohälsa. Detta har varit extra viktigt under pandemin.

Just nu är fritidsgårdarna öppna för grundskole- och gymnasieelever. Det möjliggör för barn och ungdomar att vara aktiva och träffas under corona-säkra former. Under hela pandemin, har fritidsgårdarna fungerat som ett stöd genom samtal, både fysiskt och digitalt. För att bibehålla skolmotivationen, har vi också ökat möjligheten till att plugga på fritidsgården och få läxhjälp.

Exempel på digitala aktiviteter som arrangerats hittills:

 • quiz,
 • livesändningar såsom, digital soffa, frågesporter och matlagning,
 • tävlingar
 • digitala möten med befintliga gruppverksamheter.

Du kan också följa oss på Instagram för att komma i kontakt med oss: https://www.instagram.com/malmosfritidsgardar/

Läs mer om Malmös fritidsgårdar

Stöd för äldre och anhöriggrupper:

Digitala mötesplatser skapar närvaro på andra sätt

Många äldre har haft sitt första videosamtal det här pandemiåret. För att underlätta, har Malmö stad erbjudit en IT-fixare som kommer hem till de som är 70 år eller äldre för att hjälpa till med tekniken. Åldersgränsen har sänkts sedan pandemins början från 75 till 70 år för att fler ska kunna ta del av tjänsten. Det kan exempelvis handla om att installera en app eller komma igång med ett videosamtal.

Vanligtvis går många av Malmös seniorer till våra öppna mötesplatser som nu är tillfälligt stängda. Mötesplatserna försöker att vara närvarande på andra sätt bland annat genom att man kan ringa till mötesplatserna som är tillgängliga för samtal på telefon: 0768-564549.

På Facebooksidan – Malmö stad mötesplatser för seniorer - finns tips på olika aktiviteter som gympa och odling för den som vill.

I Malmö mediakanal, sänder mötesplatserna inslag varje vecka, måndag till torsdag, klockan 18.00, med repris klockan 09.00 dagen efter. Här bjuds det på aktiviteter som Malmös historia, gympa och mycket annat.

Digitala grupper för anhöriga

Att leva med någon som inte klarar av vardagen på egen hand kan vara både svårt och tungt för anhöriga. Att få prata med någon som ser det ur den anhöriges perspektiv kan vara till stor hjälp och det finns hjälp att få. Malmö stads anhöriggrupper har fått pausa och till viss del har de genomförts i digital form. Det finns även möjlighet för samtal utomhus (dvs. promenad med anhörig och anhörigkonsulent).
Du kan kontakta våra anhörigkonsulenter på telefon: 0706-00 28 93.
Läs mer om anhörigstöd

För äldre som behöver samtalsstöd, finns följande hjälp och stöd:

 • Malmö stads mötesplatser för seniorer telefon: 0768-564549
 • Nationell Äldrelinje telefon: 020-22 22 33
 • Röda Korset stödtelefon: 0771–900 800

Stöd för barn, unga och vuxna

Plattform Malmö – samlingsplats med flera stödinsatser

På Plattform Malmö finns flera verksamheter som jobbar med sociala insatser och riktar sig till ungdomar och föräldrar som behöver stöd. Det kan exempelvis handla om hur det fungerar i familjen, om skolan eller om relationen med kompisar Familjeteamet. När du känner oro för dina alkoholvanor eller om det finns drogproblem, finns det stöd och hjälp genom Maria Malmö och Öppenvårdshuset Gustav.

På plattform Malmö finns samlad information om stödinsatser:
Plattform Malmö

Stöd till våldsutsatta i nära relationer

Våld i nära relationer ökar när fler personer är hemma. Dessutom blir det extra svårt för den som utsätts för våldet att söka hjälp: de kan varken göra det när de är på jobbet, eller när förövaren är på jobbet. De som utsatts för brott i nära relation eller hedersförtryck kan ta kontakt med Fri från våld - Malmö stad (malmo.se) och Hedersförtryck - Malmö stad (malmo.se)

Mer information om stöd och hjälp

Socialpsykiatriska teamet

Socialpsykiatriska teamet vänder sig till dig med psykisk ohälsa eller möter personer med psykisk ohälsa som vän/anhörig. Teamet kan bland annat hjälpa dig med kontakter med socialtjänst och sjukvård, kartlägga dina behov och var du kan ansöka om stöd. Här hittar du mer information socialpsykiatriska teamet.

Mötesplats Vänkretsen

På mötesplats Vänkretsen, kan du som är 18 år och äldre finna gemenskap och delta i olika aktiviteter. Ingen anmälan krävs.
Läs mer om mötesplatsen här: Mötesplats Vänkretsen

Stöd och omsorg

På malmo.se, finns mer information om stöd och omsorg och vilken service och stöd Malmö stad erbjuder inom psykisk ohälsa: Psykisk ohälsa - Malmö stad (malmo.se)

Uppdrag psykisk ohälsa

På Uppdrag psykisk ohälsa, Sveriges kommuner och regioners webbplats, finns också information om hur du kan få stöd och hjälp under pandemin. Här finns tips om allt från digitala fritids och digital läxhjälp, till hur äldre kan få en meningsfull vardag.
Läs mer på Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)

Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 16 mars.

Läs mer om vad Malmö stad gör under coronapandemin

sv
sv