$left
$middle

Bild från kampanjfotograferingen för TO DO 2018. Foto: Pelle Jernryd, Malmö stad

Spridda aktiviteter istället för TO DO-mässa

Jobb- och utbildningsmässan TO DO kommer inte att arrangeras i år. Malmö stad ska istället planera andra aktiviteter för att göra utbudet inom vuxenutbildningen synligt och inspirera till studier. Gymnasiemässan, som brukar vara en del av TO DO, äger rum som vanligt i november.

Sedan 2013 har Malmö stad anordnat TO DO-mässan i november varje år i samarbete med Arbetsförmedlingen. TO DO har varit en arena för att samla arbetsgivare, branschfolk, skolor, ungdomscoacher, vägledare och arbetsförmedlare för att prata studier, jobb och karriär med unga Malmöbor. På grund av pandemin ställdes mässan in förra året.

Förutsättningarna och behoven har förändrats sedan TO DO-mässan startade för åtta år sedan. Malmö stad och Arbetsförmedlingen har därför beslutat att ersätta TO DO-mässan med andra insatser.

– Antagningen till komvux sker flera gånger året om. Därför behöver vi lyfta vårt utbud mer löpande. Vi har goda erfarenheter av riktade insatser och kommer göra en rad sådana aktiviteter istället tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen, säger Jonas Svensson, utbildningschef för vuxenutbildningen.

Planen är alltså att satsa på andra mer utspridda aktiviteter för att informera, inspirera och skapa möten kring studier inom vuxenutbildningen som en väg in på arbetsmarknaden, i samhällslivet eller mot högre utbildning.

– Fokus ligger på att inspirera grupper av Malmöbor som vi vet behöver studera på komvux, men som av olika skäl tvekar att söka. Vi vill också väcka intresse för yrkesutbildningar som få söker men som garanterat leder till anställning efter examen, säger Jonas Svensson.

Gymnasiemässan anordnas i november

Gymnasiemässan i Malmö är vanligtvis en del av TO DO-mässan. Malmö stad planerar nu en renodlad gymnasiemässa istället.

Förhoppningen är att det ska gå att ha en fysisk mässa i november, men det är i dagsläget inte möjligt att säga i vilken form mässan kommer anordnas eller vilka anpassningar som blir aktuella. Malmö stad följer utvecklingen av pandemin och kommer göra de justeringar som behövs för att elever som ska göra sitt gymnasieval och representanter från gymnasieskolor ska kunna delta på mässan på ett säkert sätt.

sv
sv