$left
$middle

Illustration - Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö

Kommissionärer till Tillväxtkommissionen utsedda

Efter ordförande utsetts och direktiv antagits är nu sista pusselbiten för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö på plats, kommissionärerna. Totalt blir det 17 kommissionärer från akademin och näringslivet som kommer att delta i arbetet.

Högt intresse att delta i Malmös utveckling

Idag (18/3) offentliggörs de kommissionärer som kommer att bidra till Tillväxtkommissionens arbete fram till december 2022. Kommissionärerna har handplockats utifrån kompetens och erfarenheter och kommer från både Sverige och Danmark. Intresset för att bidra till kommissionens arbete har varit högt och lockat till sig namnkunniga personer från akademin och näringslivet. Bland experterna återfinns bland annat Hélène Barnekow, Ester Barinaga, Karolina Ekholm, Lars Hulgård, och David Tue Bak.

– Malmö har en unik position geografiskt och får allt större betydelse för tillväxten regionalt och nationellt, vilket märks i intresset för att vara med att bidra i kommissionens arbete. Jag är glad att vi nu har en bred och stark laguppställning och därmed kan sätta igång kommissionens arbete, säger Micael Nord, näringslivsdirektör Malmö stad.

Blandade perspektiv och kompetens

Att hitta en blandning av kunskap och erfarenheter var av största vikt när förslagen på kommissionärer togs fram för att få ett brett och varierat perspektiv. Tillväxtkommissionen kommer att undersöka olika delområden som har stor påverkan på Malmös förutsättningar såsom geografiska förutsättningar och framtida infrastruktur, innovation och digitalisering, utbildning, arbetsmarknad och inkludering

– Det kommer bli en intensiv uppgift att förse Malmös kommunstyrelse med beslutsunderlag och jag känner mig väldigt nöjd att vi har hittat personer som kan axla den utmaningen, säger Martin Andersson, ordförande Tillväxtkommissionen.

Fullständing lista av kommissionärer och information om dem finns på malmo.se/tillvaxtkommissionen

Nästa steg i arbetsprocessen är att ta fram en nulägesanalys och en övergripande plan för kommande arbetet. Ett första uppstartsmöte är bokat till eftermiddagen onsdag den 24/3.

sv
sv