$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 12

Stegvis öppning av kulturverksamheter för allmänheten med start nästa vecka och just nu är ingen smittad av covid-19 bland de 10 000 som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Dessutom är påsken på intåg. Då vill vi passa på och lyfta vikten av att fortsätta vara försiktiga, hålla avstånd och följa de allmänna råden – ett tag till. Det är något av det som rapporteras denna vecka.

Stegvis öppning av kulturverksamheter nästa vecka

Kulturförvaltningen öppnar, med start den 29 mars, stegvis upp sina verksamheter. De verksamheter som delvis öppnar är Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Malmö Konsthall, Malmö Stadsarkiv och Arena 305. Biblioteken öppnar i begränsad omfattning. Malmö Kulturskola, som har haft digital distansundervisning, återvänder stegvis till fysisk undervisning. Malmö Museer och Malmö Konstmuseum öppnar upp vissa utställningar för förbokade gäster. Dock kommer Akvariet, U-båten och verkstäder att vara fortsatt stängda. Naturum Öresund öppnar den 6 april.

Öppningen sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreslagna rekommendationer för museer och konsthallar där varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Det handlar alltså om ett maxantal besökare som samtidigt får vistas i lokalerna. Vad som gäller för respektive verksamhet finns att läsa under varje verksamhet på malmo.se/Uppleva-och-gora.

Läs mer om kulturverksamheter som öppnar

Påsken närmar sig – fortsätt följ de allmänna råden

I mer än ett år har vi levt med restriktioner och rekommendationer som har begränsat våra liv på olika sätt. De flesta gör sitt bästa och följer dem så gott dem kan. Inför påsken är det åter viktigt att tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra, men även undvika trängsel och umgås med så få människor som möjligt. Kämpa på och ta hand om varandra.

Läs mer: Skärpta nationella råd för att minska smittspridningen - 1177 Vårdguiden


Digitala påsklovsaktiviteter på Kul i Malmö

På Kul i Malmö finns det gratis påsklovsaktiviteter för barn och unga upp till 25 år.
Kommande Aktiviteter – Kul i Malmö (kulimalmo.se)


Nya rekommendationer för skolor efter påsk

Det blir nya rekommendationer från Smittskydd Skåne som gäller efter påsklovet. Det blir möjligt att successivt öppna upp och låta fler elever vara på skolan samtidigt. Rekommendationerna innebär att två tredjedelar av eleverna i gymnasiet kan vara på plats i skolan. Malmö stads gymnasieskolor har utifrån de nya rekommendationerna inlett en planering för hur uppläggen kommer att se ut på respektive skola efter påsklovet. Fortsatt gäller de undantag från distansundervisning som Folkhälsomyndigheten listat i sin rekommendation för gymnasiet.

För högstadiet är rekommendationerna att så många som möjligt ska erbjudas undervisning i skolan. Mer information om hur undervisningen ska genomföras kommer senare denna vecka. Ett informationsbrev kommer att skickas ut till vårdnadshavare med barn på högstadiet.

Fram till påsklovet fortsätter elever på gymnasiet och högstadiet (årskurs 7 och 8) att varva undervisning på skolan med nätbaserad undervisning på distans.

Läs mer om de nya rekommendationerna på Region Skånes webbplats skane.se


Angående stadens öppna förskolor

I stadens förskolor fortsätter både bemanningsläget och barnnärvaron att stabiliseras. Förskolorna fortsätter att bedriva sina coronaanpassade verksamheter med rutiner. Samtidigt planerar förskoleförvaltningen att successivt öppna stadens öppna förskolor, som varit stängda sedan i höstas. Om läget tillåter kommer två öppna förskolor att vara i gång igen under vecka 14, om än i liten skala. Efter hand kommer fler öppna förskolor att öppna, förutsatt att smittläget och bemanningssituationen tillåter det. Information om tid och plats för verksamheterna, och hur många vuxna och barn som kan tas emot, kommer att finnas på bland annat malmo.se.

Öppna förskolor är en mötesplats för barn och förälder, där barn kan leka med andra barn och förälder kan knyta nya kontakter. I Malmö finns totalt nio öppna förskolor, varav sex tillhör familjecentraler.


Just nu är ingen smittad av covid-19 – vaccineringen fortsätter

Av de cirka 10 000 Malmöbor som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är just nu ingen smittad med covid-19.

De personer som bor på Malmö stads 41 särskilda boenden och medarbetare som arbetar nära de boende har nu blivit erbjudna två vaccindoser. De som flyttar in till ett boende blir erbjudna vaccinering. Detta pågår löpande.

Alla Malmöbor som får insatser av kommunal sjuksköterska i sitt hem samt deras hushållskontakter som är över 18 år har blivit erbjudna en första vaccinationsdos, en del har även blivit erbjudna dos 2 och är fullvaccinerade. Vaccineringen med återstående fortsätter.

De Malmöbor som får omvårdnadsinsatser från hemtjänst och tillhör fas 1, enligt Region Skånes prioriteringsordning, har fått informationsbrev från Region Skåne om vaccineringen, som nu är påbörjad. Även de som ingår i fas 2, det vill säga personer som är 85 år och äldre, har fått informationsbrev och vaccinering har påbörjats.

Vaccineringen av brukarnära personal har tillfälligt pausats eftersom vaccinering med Astra Zenecas vaccin har pausats i hela Sverige. Malmö stad inväntar besked från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne om Region Skånes fortsatta vaccinering med Astra Zeneca till brukarnära personal.

Läs mer om Region Skånes tidplan för vaccinering

Malmö stad uppmanar sina medarbetare att även efter vaccinering fortsätta med basala hygienrutiner och använda skyddsutrustning där det behövs.

För allas trygghet vill vi att du före ditt besök på korttidsboende-, vårdboende och växelvård fortsätter att först kontakta boendet.


Trängseltillsyn i Malmö

Den 16–22 mars besökte miljöförvaltningens inspektörer 30 restaurang- och serveringsverksamheter i Malmö. Av dessa har tre verksamheter haft avvikelser för trängsel. Kontrollerna på handelsplatser och serveringar i Malmö kommer att fortsätta kommande helger och under påsk.

Miljöförvaltningen har sedan den 17 april gjort 1 810 inspektioner på restauranger, caféer och serveringar i Malmö.

Miljöförvaltningen gör också ett proaktivt arbete för att minska trängsel och följer upp de tips som kommer in. Om du upplever att reglerna inte följs och att det är trångt på ett serveringsställe kan du vända dig till miljöförvaltningen här: https://bit.ly/3vGaM2l

Tillståndsenheten har genomfört 11 tillsynsbesök förra veckan, varav två av dessa hade anmärkningar utifrån alkohollagen. De flesta har valt att hålla stängt efter klockan 20.30, medan några serveringsställen erbjuder take-away-mat.

Sjukfrånvaro Malmö stad

Inriktningen för Malmö stad under pandemin är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Sjukfrånvaron i Malmö stad har i genomsnitt varit ca 1,2 procentenheter högre under 2021 jämfört med 2020. Ökningen är störst i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen. Dessa fyra förvaltningar står för över 70 % av Malmö stads anställda och påverkar därmed stadens totala sjukfrånvaro i stor utsträckning. Förskoleförvaltningen, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen har sedan tidigare den högsta sjukfrånvaro i staden.

Sjukfrånvaron i Malmö stad har i genomsnitt varit ca 1,2 procentenheter högre under 2021 jämfört med 2020. Ökningen är störst i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen. Dessa fyra förvaltningar står för över 70 % av Malmö stads anställda och påverkar därmed stadens totala sjukfrånvaro i stor utsträckning. Förskoleförvaltningen, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen har sedan tidigare den högsta sjukfrånvaro i staden.

Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 30 mars.

Läs mer om vad Malmö stad gör under coronapandemin.

sv
sv