$left
$middle

Sluta skjut får pris som årets ECAD-insats

Den våldsförebyggande satsningen Sluta Skjut prisas nu för sitt arbete med att motarbeta den våldsamma kriminaliteten.

Bakom utmärkelsen står European Cities Against Drugs (ECAD). Sluta skjut får utmärkelsen efter att ha visat sig ha goda effekter på den grova brottsligheten i Malmö, vilket i sin tur påverkar den gängrelaterade narkotikahandeln.

Anna von Reis, chef för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad känner sig hedrad över utmärkelsen:

– Det känns oerhört roligt att vårt hårda arbete uppmärksammas! Vi har lyckats visa att det går att arbeta med strategier för att minska det dödliga våldet. Fler och fler börjar förstå strategins olika delar samt att den är långsiktig och evidensbaserad, vilket inte riktigt fångades upp av allmänheten och media i början.

Framgångsfaktorer som lyfts i ECADs motivering är de tre organisationernas förmåga att samverka mot ett gemensamt mål och det engagemang och hårda arbete som alla som jobbar i satsningen visar.

– Sluta skjut-strategin är något vi verkligen tror på i Malmö, säger Stefan Sintéus, polismästare i Malmö. Vi ser flera goda exempel på detta inom de tre samverkande myndigheterna polisen, Kriminalvården och Malmö stad. Att vi nu uppmärksammas med en hedrande utmärkelse stärker oss i det framtida arbetet med det grova våldet. Det är medarbetarna i Malmö, underrättelsepersonal, utredare, personal i yttre tjänst och alla andra som är involverade som jag särskilt vill uppmärksamma och tacka.

Så här säger Petra Tullgren, kriminalvårdschef, Frivården i Malmö om priset:

– Att arbeta med strategin långsiktigt och mot ett gemensamt mål har krävt stort engagemang och en stor arbetsinsats från många. Därför är det så roligt att det ger resultat - och väldigt roligt att det uppmärksammas på detta sätt!

Priset delades ut idag den 23 mars på den digitala konferensen Sverige mot narkotika.

Läs mer om Sluta skjut på malmo.se/slutaskjut

sv
sv