$left
$middle

Efter påsk är planen att två tredjedelar av eleverna får undervisning i skolan och alla elever i årskurs 7-9. Foto: Foto: Colourbox

Fler elever kan få undervisning på plats i skolan

Fler elever kommer att få undervisning på gymnasieskolorna efter påsk och samtliga elever i årskurs 7–9 återvänder till skolan. Det står klart sedan Folkhälsomyndigheten häver sin nationella rekommendation för gymnasiet och Smittskydd Skåne justerat sin rekommendation.

På torsdagen kom beskedet att Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning på gymnasiet inte förlängs och slutar gälla efter den 1 april.

På grund av Folkhälsomyndighetens besked har även Smittskydd Skåne justerat sin rekommendation för gymnasiet. Efter påsklovet rekommenderas att så stor del av undervisningen som möjligt sker som närundervisning under förutsättning att man tagit fasta på de råd som ges för att minska trängsel och risk för smittspridning. Minst två tredjedelar av eleverna bör enligt Smittskydd Skåne kunna få närundervisning i skolans lokaler samtidigt.

Detta ligger i linje med de planeringar som Malmö stads gymnasieskolor redan tagit fram. De två veckorna efter påsk är planen att två tredjedelar av eleverna ska få undervisning på plats. Uppläggen på de olika skolorna varierar eftersom skolornas förutsättningar ser olika ut. 

Beroende på hur situationen utvecklar sig kan det därefter bli aktuellt för ytterligare förändringar. Framöver finns fortsatt möjlighet att kombinera närundervisning med distansundervisning om det till exempel uppstår trängsel i skolan.

Alla elever i årskurs 7–9 på plats i skolan efter påsklovet

Även för årskurs 7–9 är Smittskydd Skånes rekommendation att närundervisning ska ske i så stor utsträckning som möjligt om de råd och rekommendationer som finns tagits i beaktande.

Baserat på Smittskydd Skånes rekommendationer har grundskoleförvaltningen beslutat att låta alla elever i årskurs 7–9 återvända till vanlig undervisning på skolan efter påsklovet.

De elever som har modersmålsundervisning kommer att fortsätta ha undervisning på distans. Detta gäller samtliga årskurser.

sv
sv