Högsta hyresnivån på LSS-boende 2021

Högsta hyresnivån höjs till 5 117 kronor i månaden
från den 1 april 2021.

Om din hyra är högre
så betalar du högst 5 117 kronor i månaden.

Om du har bostadstillägg

Du ska meddela Försäkringskassan att
din hyra är 5 117 kronor från den 1 april.

Meddela Försäkringskassan på
telefon 0771-524 524.

Du som har Bank–ID
kan meddela din nya hyra
forsakringskassan.se.

Om du är 65 år eller äldre och har bostadstillägg

Meddela din hyra till Pensionsmyndigheten
på telefon 0771-776 776.

Du som har Bank–ID
kan meddela din nya hyra
pensionsmyndigheten.se

Om du har frågor

Kan du kontakta sektionschefen på ditt boende.

Tänk på att

Om din hyra är under 5 117 kronor i månaden,
betalar du din faktiska hyra.

Informationsblad har skickats hem till hyresgästerna.

Allmänt om kostnader på LSS-boende

Om du bor på ett LSS-boende betalar du hyra plus eventuell elavgift
för ditt boende.

Du kan i vissa fall även betala för mat, insatsen kallas för måltidsbonnemang.

Mer om kostnader inom vård och omsorg.