$left
$middle

Tillsyn via trygghetskamera.

Trygghetskamera införs nattetid inom hemtjänsten

Det skulle redan varit en integrerad del av hemtjänsten, men så kom corona och lanseringen fick skjutas på framtiden. Men nu är det dags för ett brett införande av trygghetskamera för äldre som önskar tillsyn på natten.

Så kallad tillsyn med trygghetskamera är en tjänst för de som har hemtjänst och behöver tittas till nattetid. Lösningen innebär att tillsynen sker på distans med hjälp av en kamera istället för ett besök av hemtjänstpersonal.

– Syftet är att brukarna ska slippa bli väckta och få en ostörd nattsömn, samtidigt som tryggheten i en nattlig tillsyn finns där, säger Marie Grundström, projektledare inom Malmö stads hemtjänst och ansvarig för införandet av trygghetskamera.

En pilot har pågått en tid i syfte att säkra tekniken och rutinerna kring att ge tillsyn på distans istället för via besök av hemtjänstpersonal.

I skrivande stund har ett drygt femtiotal äldre den nya tjänsten, men tanken är att det ska bli standardlösningen för alla brukare som önskar nattlig tillsyn.

Jockum Berggren och Marie Günther jobbar som nattundersköterskor och var med då hemtjänsten testade en tidigare version av tekniken.

– Vår gemensamma erfarenhet av digital tillsyn sträcker sig på så sätt tio år tillbaka i tiden, säger Jockum Berggren.

Hur tycker ni att tekniken fungerar?

– Tjänsten fungerar jättebra, förutsatt att den äldre finns i sin säng vid tillsynstillfället. En fördel är att den som har tjänsten får sova i lugn och ro och slipper fysiska besök från oss i hemtjänsten på natten. Det är också möjligt att ha fler tillsynstillfällen utan risk att störa nattsömnen. Skulle den äldre inte befinna sig i sängen larmas detta ut till oss och vi gör ett vanligt hembesök, säger Marie Günther.

– Med trygghetskameran minskar man dessutom fallrisken, som annars är stor på natten när äldre blivit väckta, säger Jockum Berggren. Vetskapen om att “någon” tittar till mig skapar en trygghet och är också en integritetsfråga som kan väga positivt för den äldre nattetid. Detta skapar också en positiv trygghet för anhöriga.

För varje beslut om trygghetskamera utformas en individuell handlingsplan.

– Den är viktig att följa upp regelbundet och revidera vid behov. I övrigt innebär trygghetskameran en avlastning för den ordinarie hemtjänsten, eftersom vi inte behöver göra ett fysiskt besök hos brukaren, säger Jockum Berggren.

Hur ser ni på integritetsaspekten i tjänsten?

– En kameratillsyn varar ungefär lika länge som en fysisk tillsyn, så vi ser ingen större skillnad vad gäller intrång i privatlivet, säger Jockum Berggren och Marie Günther.

Installationen av trygghetskameran görs av Malmö stads larmcentral. Själva utrustningen består av en digital kamera, som oftast monteras på väggen ovanför sängen, samt en tillhörande router.

– För att skapa en trygghet för både den äldre och anhöriga är det särskilt utbildade operatörer som sköter trygghetskameran, och de utför tillsynen enligt den planering den äldre gjort med sin biståndshandläggare, säger Marie Grundström.

Målet till en början är att alla som vill ha tillsyn nattetid, men som inte har behov av andra hemtjänstinsatser, ska få det via trygghetskamera.

– På sikt är tanken att alla brukare ska ha trygghetskamera. Det kommer att öka kvaliteten på omsorgen och skapa en bättre arbetssituation för våra medarbetare, avslutar Marie Grundström.

Så fungerar nattlig tillsyn med trygghetskamera

  • Tillsyn via trygghetskamera sker via en digital kamera som monteras vid den äldres säng. Den är till för alla som vill ha tillsyn på natten men vill slippa att personal kommer på fysiskt besök.
  • En utbildad larmoperatör utför själva tillsynen genom att på förutbestämda tider slå på en kamera och se så att personen ligger i sin säng och att allt verkar bra. Befinner sig inte personen i sin säng, eller om något ser onormalt ut, rings hemtjänstpersonal ut för ett besök.
  • Kameran är bara påslagen de tider som den äldre kommit överens om med sin biståndshandläggare eller kontaktman. Det sker ingen ljudupptagning eller inspelning.
  • Kostnaden är densamma som för ett besök av personal från hemtjänsten.
  • Malmö stads larmoperatörer sköter trygghetskameran. De har en särskild utbildning och tystnadsplikt.
sv
sv