$left
$middle

Grusgångbana med röd makadam som staden byter ut allt eftersom behovet uppstår.

Malmö stad gör grusgångbanorna mer tillgängliga

Fastighets- och gatukontoret byter löpande ut underlaget på grusgångbanorna i Malmö. Vi ser också över vilket material som passar bäst ur tillgänglighetssynpunkt – vilket gör att du kan märka skillnad på grusgångbanor i din närhet.

Många grusgångbanor i Malmö består av materialet makadam, lite slarvigt kallat ”singel”, små röda stenar med storleken 2-4 millimeter. Detta material har använts i flera decennier, men tyvärr har det flera nackdelar, till exempel att det lätt sprider sig till gång- och cykelbanor där de medför ökad olycksrisk. Materialet försvårar också för funktionshindrade om det läggs i ett för tjockt lager.

Nytt material som förändras över tid

I flera år har förvaltningen tittat på andra typer av material för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten. Valet har nu fallit på rött tvättat "0-5 grus", som till en början kan upplevas som sandliknande.

Efter en tid ändras dock detta material och får en liknande karaktär som röd singel, särskilt efter en säsong där större stenar i stenmjölet tvättas fram.

Grusbanor med olika material

1. Röd makadam - "singel" som nu byts ut mot 2. 0-5 grus, som har en sandliknande utseende till en början. 3. 0-5 grus efter några månader.

sv
sv