$left
$middle

Illustation söka skola

Så gick Söka skola 2021

I januari i år genomfördes det fjärde skolsöket i Malmö stad. Blivande förskoleklasselever och elever som ska börja årskurs 7 och går på en skola där den årskursen inte erbjuds, bjöds liksom förra året in att söka skola. Nu är resultatet klart och placeringsbesked har skickats ut till alla vårdnadshavare.

Totalt bjöds 5909 elever in att söka skola. I år valde 88 procent av de blivande förskoleklasseleverna att söka skola. Av dessa fick cirka 96 en plats på någon av deras sökta skolor. Drygt 92 procent av de blivande årskurs 7-eleverna valde att delta i skolsöket och av dessa fick 95,5 procent plats på någon av sina sökta skolor.

– Över 90 procent av de som sökt skola inför hösten har fått något av sina önskemål och de allra flesta har också fått sitt högst rankade önskemål. Detta är förstås mycket glädjande och bekräftar att grundskoleförvaltningens arbete med att matcha utbudet av skolplatser med efterfrågan hos stadens vårdnadshavare varit framgångsrikt också i år, säger Joel Valsten, enhetschef på skolplaceringsenheten vid grundskoleförvaltningen.

Runt 3,5 procent av de sökande till förskoleklass och 4,5 procent av sökande till årskurs 7 får inte plats på någon av sina önskade skolor. Cirka 12 procent av de blivande förskoleklasseleverna och 8 procent av de blivande årskurs 7-eleverna har inte deltagit i Söka skola 2021. De har placerats på skolor nära hemmet där det finns platser.

– Andelen elever som inte deltagit är i nivå med föregående år. Även om vi har ett mycket högt deltagande vill vi bli ännu bättre. Vi kommer arbeta för ett ännu högre deltagande 2022, säger Joel Valsten.

De som inte är nöjda med sin skolplacering har möjlighet att ansöka om skolbyte fram till den 21 april via e-tjänsten som finns på malmo.se.

sv
sv