$left
$middle

Malmö blir först i Sverige med en internationell företagsinkubator

Den 7 april beviljade Kommunstyrelsen stöd till Level - Sveriges första internationella affärsinkubator. Inkubatorn är ett samverkansprojekt mellan Malmö stad, Coompanion, Tillväxt Malmö och Almi. Level planerar att öppna upp verksamheten i Malmö efter sommaren.

Malmös nya hållbara och inkluderande företagsinkubator kommer att bli ett nytt centrum för företagande i Malmö som är tillgängligt, inkluderande och attraktivt för alla stadens olika entreprenörer - oavsett bakgrund. Level ska vara en plats som överbryggar språkliga hinder, dit alla ska känna sig välkomna oavsett om man pratar svenska eller inte. Målsättningen är att erbjuda företagsrådgivning på bland annat svenska, engelska, arabiska, pashto och Dari.

Level ska bli den naturliga platsen för entreprenörer som vill ha rådgivning oavsett företagstyp. I dagsläget finns ett antal nischade ställen i staden som hjälper företag att starta och växa men det saknas en plats som speglar Malmös invånare och tar vara på den vilja och drivkraft som finns i hela staden.

- Vi ser det som viktigt att vi möjliggör för fler Malmöbor att få möjligheten att utveckla framtidens Malmö företag. Med Level vill vi överbrygga de hinder som kan finnas kopplat till det traditionella innovationssystemet, men även skapa en inkubatormiljö som återspeglar stadens invånare, säger Fadi Bakarat, Näringslivsutvecklare på omvärld & näringsliv, stadskontoret.

Den nya satsningen kommer att ha en bred målgrupp med fokus på de entreprenörer som det företagsfrämjande systemet har svårigheter att nå i dagsläget, så som personer med internationell bakgrund, unga och kvinnor. Rådgivning erbjuds i tre olika faser – drömma, starta och växa, för att tillgodose de olika stadier som entreprenörerna kan befinna sig i. Stort fokus kommer att ligga på hållbarhet och digitalisering.

Rådgivningen kommer att vara kostnadsfri, behovsanpassad och utgå från individen. Utöver hjälp att starta, driva och växa sina bolag får entreprenörerna även tillgång till kontorsplatser i de nya lokalerna som planeras att invigas den 1 september.

Level kommer att ha sex anställda och en årlig budget på 6,5 miljoner kronor. Målsättningen är 45 startade företag under den pågående treårsperioden.

sv
sv