$left
$middle

Gymnasieeleverna Marco Faro, Hugo Andersson, Malte Stenberg, Liam Holgersson och Maria Olsson konstaterar att unga människor exponeras för skeva bilder av sex i allt yngre åldrar. Där behöver skolan och vuxenvärlden hänga med och ge motbild. Foto: Miriam Preis

Samtal om samtycke bättre än blommor & bin

Blommor & bin? Från en generad biologi-lärare med kondom och banan, till larm om hur unga lär sig om sex genom nätporr redan före tonåren:
tiderna förändras snabbt och skolornas sex- och samlevnadsundervisning – eller bristen på den – har varit på tapeten över hela landet det senaste året.
Men i Malmö är det ingen glömd fråga, tvärtom.

Text: Mirijam Geyerhofer, Vårt Malmö

Dagens barn och ungdomar växer upp med andra förutsättningar än vad den analoga generationen gjorde, med en tidig porrdebut och internet som främsta källa till information. Vårt Malmö träffade fem gymnasieelever på Malmö latinskola för att höra hur de pratar om sex och samlevnad i skolan och på fritiden.

På gymnasiet ska sex och samlevnad ligga integrerat i de andra ämnena, till exempel genom att diskutera könsnormer på musiklektionen, eller samtala om hur man ser på sexualitet och jämställdhet i olika religiösa eller historiska perspektiv. Men allra mest lär man sig genom att prata med sina vänner tror Hugo, Maria, Marco, Malte och Liam. De går alla sista året på naturvetenskapsprogrammet, och anser att deras kunskaper inom ämnet ökat markant sedan de lämnade högstadiet, då relationer mer avhandlades i ”omklädningsrumssnack”. Tidigare var det även mer uppdelat i vem som anförtroddes ens problem.
– Nu har jag fler tjejkompisar som jag kan prata med. Det har fått mig att förstå saker på ett annat sätt, säger Liam Holgersson.
Maria Olsson håller med.
– Det är lättare nu att prata mer mellan tjej och kille, och få tips av varandra.

Just samtalen är vad ungdomarna efterlyser mer av i utbildningen. Att det är ett nytt samhällsklimat där barn får växa upp i snabbare takt än vad de själv gjorde, ställer andra krav på dagens lärare anser de. Ett exempel är hur barn påverkas av sociala medier i dag.
– Det mesta går ner i åldrarna och plötsligt är 10-åringarna där de ska vara när de är 17. Då måste undervisningen också gå ner i åldrarna, säger Maria Olsson.

Samtal kring sunt förnuft

Att faktiskt våga ta snacket med barn och ungdomar är också viktigt tycker Hugo Andersson och nämner USA som exempel, där moraliserandet kring sex gör att kunskapen i vissa fall uteblir.
– Då leder det kanske till fler oönskade tonårsgraviditeter, och så är det inte ens säkert att du får göra abort. För att lära sig så måste man våga prata.

Vad begreppet ”sex” i sex och samlevnad betyder känns självklart, men vad innebär egentligen samlevnad, och hur pratar 18-åringar om det?
– Samlevnad är ju det som är runt omkring sexet, i interaktionen mellan partner. Till exempel samtycke. Den första bilden av sex som många får kommer ju från porren och det blir skevt, säger Malte Stenberg.

Marco Faro tillägger att samlevnadsdelen även handlar om det sunda förnuftet men att det ändå kan vara skönt att få hjälp med hur man kan tänka.
– Jag betedde mig absolut sämre i grundskolan jämfört med nu. Man vet inte alltid vad som är rätt eller fel, då behövs ibland en lärare som man kan ha den diskussionen med, säger han.

Arbetsgrupp 6 på Pedagogisk inspiration, med Pelé Muqtar Ahmed, Maria Almgren, Gabriella Haramaty och kollegan Maricken Larsson via videosamtal, har i uppdrag att höja kvaliteten på undervisningen.

Arbetsgrupp 6 på Pedagogisk inspiration, med Pelé Muqtar Ahmed, Maria Almgren, Gabriella Haramaty och kollegan Maricken Larsson via videosamtal, har i uppdrag att höja kvaliteten på undervisningen. Foto Miriam Preis

Stopp min kropp – en tidig insats

En likvärdig utbildning för alla barn och ungdomar är en viktig grund för en jämlik skola, något som arbetsgrupp 6 på Pedagogisk inspiration tagit fasta på. Deras uppdrag går ut på att höja kvaliteten på undervisningen i sex och samlevnad i Malmös skolor, och att skapa gemensamma material för skolans personal att utgå ifrån.

I ett av mötesrummen i lokalerna vid Rönnenskolan sitter Pelé Muqtar Ahmed, Maria Almgren och Gabriella Haramaty tillsammans med kollegan Maricken Larsson via datorn.
Sammantaget har arbetsgruppen en bred erfarenhet från skolans värld, från förskolan och upp till gymnasiet, arbete inom särskolan, samt kunskaper om hedersrelaterat våld.

Ny handbok

Under det senaste året har de tagit fram material som ska hjälpa Malmös skolpersonal att arbeta systematiskt i ämnet. Bland annat finns det en handbok som ger konkret material att jobba utifrån.
– Det har funnits mycket bra material från början. Vi har sammanställt en del för att ingen ska behöva uppfinna hjulet på nytt, och så har vi även bearbetat det utifrån diskrimineringsgrunderna och strukturerna kring barnkonventionen, säger processledare Gabriella Haramaty.

Viktigt med fortsättningen

Många ämnen kan dessutom kräva en vidareutveckling. Som exempel nämner Pelé Muqtar Ahmed mobbning och Stopp min kropp-kampanjen.
– Det räcker inte att endast förebygga mobbning, vi måste även prata om hur vi främjar vänskap. Och om vad som händer efter ett ”Stopp min kropp”, hur går man vidare sen?
Att ha en jämn kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen i alla Malmös skolor är en del av värdegrundsarbetet.

Tema som genomsyrar allt

I arbetsgruppen beskrivs temat som en påbyggningsbar röd tråd som startar redan i förskolan och fortsätter genom grundskolan till gymnasiet.
– Men vi pratar självklart inte om porr i förskolan. Däremot så kanske vi gör film om helt andra saker och pratar om hur film fungerar, att många saker är helt påhittade. Det ger en kunskapsgrund för barnen att bygga vidare på senare, säger Maricken Larsson.
Maria Almgren håller med:
– Hur många kloka tankar vi vuxna än sitter på, så faller arbetet om inte barnen är med. Vi tror ju inte att vi kan revolutionera detta. Eller jo, det tror vi. Men vi har en ödmjukhet inför att det tar tid.

sv
sv