$left
$middle

Foto: Johan Nyberg

Längre praktik inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen för sjuksköterskestudenter

Genom ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö Universitet och Region Skåne, kallat Framtidens sjuksköterska, kommer sjuksköterskestudenter att kunna ha längre praktik inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Ett initiativ som kommer att öka kunskapen om hemsjukvården och samtidigt skapa möjlighet till längre praktik inom kommunal sjukvård.

Idag är tillgången på praktikplatser begränsad inom sjuksköterskeprogrammet, bland annat på grund av en brist på handledare inom sjukhusvården. Framtidens sjuksköterska, som har börjat som ett pilotprojekt och som är tänkt att bli ett permanent inslag, ger ökade möjligheter att hitta kvalificerade handledare och öppna upp för fler praktikplatser.

– Genom en utökad praktik i kommunens verksamhet får studenterna möjlighet att praktisera personcentrerad omvårdnad och möta patienterna där de befinner sig. Det är positivt både för studenterna och för våra patienter, säger Pia Nilsson, enhetschef på Malmö stads hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning,

Det är för de studenter som läser den sjätte och sista terminen på sjuksköterskeprogrammet som praktiken utökas till fyra veckor verksamhetsförlagd utbildning. Utöver det kommer ett tiotal studenter att få göra en gemensam verksamhetsförlagd utbildning både i primärvården och hemsjukvården. Praktiken berör ett hundratal sjuksköterskestudenter och startar redan hösten 2021.

sv
sv