Katrin Stjernfeldt Jammeh sätter släggan i väggen på Rosengårdsbiblioteket. Trianons Anna Heide väntar på sin tur. Foto: Biblioteken i Malmö

Släggan i väggen start för nytt Rosengårdsbibliotek

Katrin Stjernfeldt Jammeh satte släggan i väggen på gamla Rosengårdsbiblioteket. Därmed markerade kommunstyrelsens ordförande byggstarten för ett nytt och dubbelt så stort bibliotek som ska stå klart sommaren 2022.


Biblioteken i Malmö och fastighetsbolaget Trianon bjöd in till pressträff tisdagen den 13 april. Där medverkade, förutom Katrin Stjernfeldt Jammeh, stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson, kulturdirektör Pernilla Conde Hellman samt Olof Andersson och Anna Heide, vd respektive affärsutvecklingschef på Trianon.

Pressträffen avslutades med att Stjernfeldt Jammeh drämde släggan i väggen och därmed förklarade rivningen och nybygget påbörjat.

Malmös mest besökta områdesbibliotek

Rosengårdsbiblioteket är Malmö mest besökta bibliotek efter Stadsbiblioteket, med över 200 000 besökare per år. Bibliotekets populäritet har gjort att lokalerna blivit slitna och att utrymmet inte längre räcker till. Därför kommer bibliotekets yta att fördubblas – från dagens 1000 kvadratmeter till 2000.

2,5 våningar med takterass

Det nya biblioteket kommer att ligga kvar här på samma plats som idag, men det kommer att byggas om från grunden. Istället för en våning blir det två och en halv.

Första våningen blir en vuxenavdelning och en plats för umgänge och kultur. Här kommer besökarna även kunna använda det som kallas för meröppet, det vill säga ha tillgång till biblioteket utanför ordinarie öppettider. Andra våningen tillägnas i stort sett helt barn och unga. På det tredje våningsplanet kommer det att vara mer flexibla rum – lätta att anpassa för exempelvis språkcaféer, men även för andra aktiviteter. Där kommer det även att finnas en terrass som biblioteket kan använda för att ha verksamhet i utemiljö.

Nybygge i dialog med besökarna

Inför byggandet har det förts dialog med besökarna kring vad de vill göra på biblioteket och vilka behov de har. Såväl barn och unga som vuxna har fått föra fram sina synpunkter och förslag i så kallade biblioteksråd, och personal har intervjuat familjer om deras behov. Inredningsarkitekterna White arkitekter har också anordnat workshops och intervjuer med både besökare och bibliotekets medarbetare.

Nytt bibliotek sommaren 2022

Det nya biblioteket beräknas stå klart till sommaren 2022. Under tiden kommer Rosengårdsborna att få sin biblioteksservice i en tillfällig lokal i Rosengård Centrum – Expo 2021 som ligger bredvid Skatteverket.