$left
$middle

100 kvinnor 100 år

100 kvinnor 100 år heter det nya temat som Malmö Live Konserthus kommer att ha under hösten 2021 och våren 2022. Temat ska hylla och lyfta fram kvinnliga musiker och på så sätt stärka deras position i branschen. Temaåret är ett led av att vi i Sverige år 2021 firar 100 år av kvinnlig rösträtt och ingår i satsningen Öppna Malmö.

– Även om det sakta går framåt så är musikbranschen fortfarande ojämnställd, och det vill vi påverka. De som bestämmer vem som står på scenen, vems verk som framförs och vilken musik som spelas är oftast männen. Det vill vi försöka förändra genom att lyfta fram fler kvinnor inom musikbranschen, säger Karin Karlsson, som är programchef på Malmö Live konserthus.

Temaår med 20 programpunkter

Under året kommer det presenteras ett tjugotal programpunkter som en del av temaåret. Den största produktionen är den musikdramatiska föreställningen Ortrud Mann som samproduceras tillsammans med Malmö Stadsteater. Föreställningen handlar om dirigenten Ortrud Mann från Arlöv, som var Sveriges första kvinnliga dirigent och var verksam i Malmö under 1960 – 1980 talet. Den musikdramatiska föreställningen är en fiktion skriven av Hanna Nygren och regisserad av Sara Cronberg. Huvudrollen som Ortrud Mann innehar skådespeleskan Mari Götesdotter.

Ortrud Mann – ett drömprojekt

– Ortrud Mann är ett drömprojekt. Denna betydelsefulla satsning som Malmö Live gör vill vi självklart vara med på genom att skapa en föreställning kring Sveriges första kvinnliga dirigent Ortrud Mann, som dessutom började sin karriär på vår huvudscen Hipp. Genom det här samarbetet lyfter vi varandra som kulturinstitutioner och blir viktiga för hela Malmö, säger teaterchef Kitte Wagner.

Symposium med Malmö Universitet

Inom ramen för temat 100 kvinnor 100 år kommer även Malmö Universitet tillsammans med Malmö Live att genomföra ett symposium vid namn Women in music - towards equality den 18 november. Vid detta tillfälle kommer forskare, musik- och kulturaktörer, musikrecensenter och musiker att diskutera förutsättningarna för en mer jämställd musikbransch. Deltar gör bland annat Anna Sjölund som är VD på Live Nation samt Bo Reimer, professor på Malmö Universitet.

- Att föra samman forskare med kulturaktörer är typiskt för det sätt vi arbetar på Malmö Universitet. Vi vill skapa ny kunskap som förhoppningsvis kan leda till förändringar inom en ojämnställd musikbransch, säger Bo Reimer, professor och föreståndare för Medea, Malmö Universitet.

Programpunkter i urval

Programmet, som tidigare var planerat för hela 2021, kommer på grund av pandemin istället att släppas löpande under hösten 2021 och våren 2022

Dubbelkonsert – nutida pionjärer

Den 3 september möter Malmö SymfoniOrkester artisterna och kompositörerna Lina Nyberg, Tania Naranjo och Minna Weurlander i en gränsöverskridande dubbelkonsert. Förutom verk från Lina Nybergs album ”Terrestrial” och Duo Naranjo/Weurlanders album ”Infinity” framförs även två uruppföranden beställda av Malmö Live i förbindelse med temaåret 100 kvinnor 100 år.

Imenella takeover

Den 4 - 5 september kommer hiphop-stjärnskottet Imenella och hennes danscrew Unruly Gang till Malmö Live och mötesplatsen Helamalmö. De kommer då att bjuda på konsert, inspirerande samtal och dansworkshops för ungdomar. Detta är ett samarbete mellan Malmö Lives ungdomsnätverk 040 Live och ungdomsorganisationen Helamalmö.

Revykvinnor

En hyllningskonsert till våra svenska revykvinnor. I konserten lyfter vi fram de kvinnliga artister som medverkade i våra folkkära revyer och filmer som Hasse och Tage och Povel Ramel med flera skapade. Det handlar bland annat om Monica Zetterlund, Lena Nyman och Wenche Myhre.

Fotoutställning – kvinnliga dirigenter

Egenproducerad fotoutställning om kvinnliga dirigenter som Ruth Reinhart och Marit Strindlund. Fotoutställningen är dokumentärt producerad då Mando Diaos hovfotograf Gustaf Elias har följt kvinnorna i deras dagliga arbete.

Symposium Women in Music – Towards Equality

Internationellt symposium med forskare, musiker, kritiker och företrädare för musikbranschen om de möjligheter och utmaningar kvinnor står inför när det gäller musikskapande och musikdeltagande mer allmänt. Föreläsningar, paneldiskussioner och levande musik. Ett samarrangemang mellan Medea, Malmö Universitet och Malmö Live. 

En del av Öppna Malmö

Temaåret 100 kvinnor 100 år är en del av Öppna Malmö som är Malmö stads satsning på att lyfta insatser och aktiviteter för en mer öppen och inkluderande stad. malmo.se/öppnamalmö.

sv
sv