$left
$middle

Fasad till stadsradhus i Sorgenfri. Illustration: Förstberg Ling

Sorgenfri får radhuskvarter

Tekniska nämnden har godkänt tomträttsavtal för fastigheterna Biljetten 2 till 20 i Spårvägen. Här ska 24 stadsradhus byggas längs lummiga Celsiusgatan, intill Båghallarna där stadens bussar en gång servades och där Konsthögskolan i Malmö idag har sina ateljéer. Tomterna har tilldelats arkitektbyrån Förstberg Ling samt Belleville arkitektkontor som bygger tillsammans med Nock Massiva Trähus, och de uppför 12 stadsradhus var.

Stadsradhusen i Sorgenfri blir ett centralt bostadskvarter med täta kvartersgator och många gröna inslag. Här planeras ett klimatsmart byggande som möjliggör ett mer hållbart boende.

Centrala bostäder med takodling

I radhuskvarteret byggs kubikmetersmarta bostäder. Här ska många funktioner få plats på en liten yta och det innebär att husens höjd kommer nyttjas på ett smart och spännande sätt. Förstberg och Ling har designat hus med ett generöst atrium för att skapa en blandning av inomhus och utomhus.

Husen byggs med flera våningar och högst upp blir det takterrasser med gröna tak. Här kommer de boende nämligen ha möjlighet att odla. Belleville beskriver radhusen som ett mellanting av ett eget hus med trädgård, lägenhet och kolonilott. Förutom att hushållen kommer få odlingslotter kommer det finnas orangeri och till och med plats för utomhusbadkar på takterrassen.

Grönskande gatumiljö framför radhus. Illustration: Belleville och Nock Massiva Trähus

Grönskande gatumiljö framför radhusen i Sorgenfri.
Illustration: Belleville och Nock Massiva Trähus

Gröna lösningar och klimatsmarta transporter

Takodling bidrar inte bara till en trevlig och grön boendemiljö, utan fungerar även som dagvattenfördröjning. På taken kommer det finnas möjlighet till att installera solpaneler. Radhusens gröna tak tillsammans med husens olika energilösningar gör att bostäderna blir ett eget litet kretslopp.

För att undvika att hårdgjorda ytor så som tomma garageuppfarter har Förstberg Ling byggt in garage i husen. Dessa kan då användas som just garage, groventré eller verkstad för den som inte har bil. Malmö är en cykelstad och cykeln tros bli en central del även för hushållen i Sorgenfri. Därför planeras det för god plats för cyklar i kvarteret. Här ska det finnas cykelpooler för lådcyklar och gott om cykelparkering. Radhusen byggs dessutom med närhet till mobilitets- och parkeringshus samt flera kollektivtrafiksstråk.

Första etappen av Sorgenfri är snart klar

Storkvarteret Spårvägen är den första etappen i utvecklingen av de norra delarna av Sorgenfri som består av tio så kallade storkvarter. Sorgenfri är ett område som bär på en lång industrihistoria och var länge en plats långt utanför stadens centrum. Nu är Sorgenfri en central stadsdel som i framtiden ska bli en naturlig länk mellan Malmös östra delar och stadens centrum. Här finns närhet till både lummiga grönområden och bubblande stadsliv.

Spårvägen planeras vara helt färdigt 2023 och då ska det finnas drygt 900 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Förutom de mer traditionella boendeformerna finns det även så kallade kompislägenheter och ett LSS-boende. Stadsradhusen är de första av sitt slag i Sorgenfri och kommer bidra till ännu mer variation i området. Här byggs en stadsdel som präglas av värden som småskalighet, variation och mångfald.

sv
sv